101. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 30 marca br. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej działki nr geod. 560, w obrębie gruntów wsi Samułki Duże i Małe, gm. Wyszki, poprzez wyłączenie z użytkowania dotychczasowej drogi, – w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, – w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

Zarząd Powiatu zatwierdził projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia 1 stycznia 1999 r. praw własności działek położonych na gruntach wsi Popławy, gm. Brańsk, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – Dołubowo – Dziadkowice.

Zarząd zapoznał się z informacją Wydziału Gospodarowania Mieniem nt. zawarcia przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim pierwszych umów najmu lokalu użytkowego i hali sportowej.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził wnioski:
– Komisji Przetargowej w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku,
– naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego,
– naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2017 r.,
– naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2017 r.

 

pd

Powrót na początek strony