108. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 9 czerwca br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

– przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
– zatwierdzenia planu restrukturyzacji organizacyjnej SPZOZ w Bielsku Podlaskim na lata 2017-2020,
– wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 97/1 o pow. 0,0003 ha, położonej w obrębie Krywiatycze, gmina Orla,
– wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 99/1 o pow. 0,0172 ha, położonej w obrębie Krywiatycze, gmina Orla,
– zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2017 roku,
– zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 6,
– zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, ul. Hołowieska 18,
– zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

Zarząd Powiatu zapoznał się z:
– rachunkiem wyników SPZOZ w Bielsku Podlaskim na 30 kwietnia 2017 r.
– raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Bielsku Podlaskim za 2016 rok wraz z prognozą sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe,
– informacją o wynagrodzeniach w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski:
– naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim na 2017 r.,
– Komendanta Komendy Powiatowej PSP w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2017 rok.

 

pd

Powrót na początek strony