111. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 29 czerwca br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– powierzenia funkcji dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 6, Marzenie Pogorzelskiej-Ciołek oraz upoważnienia dyrektor do składania oświadczeń woli,
– powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochodu osobowego marki Fiat Brava,
– zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekty porozumień i aneksów:
– projekt porozumienia nr WTZ 2/2017 w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rządzach z siedzibą w Starych Raciborach uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
– projekt aneksu nr 1 do umowy dzierżawy lokalu przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim zawartej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim,
– zastępcy naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2017 rok.

 

pd

Powrót na początek strony