112. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 6 lipca br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2017 r. (dotyczy zadania pn. „VIII konkurs tańca »Baw się i tańcz«” realizowanego przez „Małe marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia),
– zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2017 r. (dotyczy zadania pn. „Sport to zdrowie” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”),
– wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi działek: 82/12 o pow. 0,0127 ha, 82/14 o pow. 0,0207 ha, 82/16 o pow. 0,0074 ha, 82/18 o pow. 0,0025 ha, położonych w obrębie Popławy, gmina Brańsk,
– wyrażenia opinii odnośnie zaliczenia do kategorii dróg gminnych sięgacza od ulicy Kruczej do ulicy Chopina w Bielsku Podlaskim.

Zarząd podjął decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia 1 stycznia 1999 r. praw własności działek położonych na gruntach wsi Popławy, gmina Brańsk, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – Dołubowo – Dziadkowice oraz drogi powiatowej nr 1695B Popławy – Oleksin – Widźgowo.

 

pd

Powrót na początek strony