113. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 13 lipca br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17,
– powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
– zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie. Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie wyrażenia zgody:
– dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego na usunięcie drzewa,
– na przekazanie dyrektorowi Muzeum w Bielsku Podlaskim kluczy do wejścia głównego budynku przy ul. Widowskiej 1.

 

pd

Powrót na początek strony