119. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 31 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

Ilustracja do artykułu 119 Zarząd 31 sierpnia 2017 2 640.jpg

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Brańsk w 2017 r.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie:
– udzielenia dotacji celowej na rzecz Gminy Brańsk z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów 78. rocznicy bitwy pod Olszewem i dokonania stosownych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego,
– wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim na zatrudnienie nauczycieli emerytów do pracy w stacji diagnostycznej oraz do nauczania przedmiotów na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
– wyrażenia zgody dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim na zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 nauczyciela emeryta do nauczania języka białoruskiego,
– wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim na zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 emeryta na stanowisku nauczyciela geografii,
– wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2017/2018 uczniowi klasy II Technikum w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2017 r.

 

pd

Powrót na początek strony