125. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 12 października br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu 125 posiedzenie zarządu powiatu640.jpg

– wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za rok 2017 i 2018,
– przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie bielskim w 2018 r. oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
– wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych na terenie gminy Brańsk, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek: 470/9 o powierzchni 0,0092 ha (obręb Popławy), 782/3 o powierzchni 0,0088 ha (obręb Oleksin), stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zarząd przyjął informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 i przygotowań do nowego roku szkolnego 2017/2018. Zatwierdzony dokument trafi na najbliższą sesję Rady Powiatu.

Zatwierdzono treść ogłoszenia o sprzedaży samochodu osobowego marki Fiat Brava, nr rejestracyjny WE 6496R, nr VIN ZFA18200004852079, rok produkcji 1999 w trybie bezprzetargowym.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wnioski dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg,
– wniosek skarbnika powiatu,
– wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego oraz Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie przyjęcia informacji dyrektora ZS nr 4 o dokonanych zmianach w planie finansowym wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki na 2017 r. oraz dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku ZS nr 4 na 2017 r.

 

pd

Powrót na początek strony