138. posiedzenie Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu podczas 138. posiedzenia 1 lutego br. podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu 138 zarząd 640.jpg
  • zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji w 2017 r.: Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu, Klubowi Amazonki, Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”, Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski z siedzibą w Białymstoku;
  • upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim do przeprowadzenia remontu warsztatów szkolnych;
  • wyznaczenia Włodzimierza Wawulskiego do pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim Andrzeja Stepaniuka;
  • ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim oraz ustalenia ceny wywoławczej;
  • ustalenia wysokości wadium w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5;
  • powołania przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego;
  • ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim oraz ustalenia ceny wywoławczej;
  • ustalenia wysokości wadium w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6;
  • powołania przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego;
  • zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 r.

Ponadto Zarząd podjął decyzje o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (w obrębie Paszkowszczyzna, gmina Orla i Pasynki, gmina Bielsk Podlaski) oraz zatwierdził ogłoszenia i informacje o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 5 i 6 w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 karty nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz w sprawie ustalenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Rozpatrzono i zaakceptowano wniosek dyrektora PZD w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2018 r.

 

pd

Powrót na początek strony