73. rocznica mordu w Lesie Pilickim

Uroczysta msza święta, składanie wieńców na mogiłach i modlitwa pod Krzyżem Modlitewnej Pamięci na uroczysku Osuszek w Lesie Pilickim – tak przebiegały tegoroczne uroczystości poświęcone 73. rocznicy zbrodni hitlerowskiej, dokonanej na 50 mieszkańcach Bielska Podlaskiego 15 lipca 1943 r.

Ilustracja do artykułu 160719-73_rocznica1.jpg

Uroczystości, organizowane przez Powiatowy Zespół ds. Obchodów Świąt i Rocznic Patriotycznych we współpracy z dziekanem bielskim ks. prałatem Kazimierzem Siekierko i parafią rzymskokatolicką Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim, miały miejsce na cmentarzu przy ul. Wojska Podlaskiego pod Mauzoleum Ofiar Barbarzyństwa. W miejscu tym znajdują się mogiły ofiar mordu z lipca 1943 r. oraz miejsce, gdzie spoczywały zwłoki bł. Antoniego Beszty-Borowskiego, skąd w 1999 roku zostały przeniesione do Bazyliki Mniejszej pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim.

zdjęcie: 73. rocznica mordu w Lesie Pilickim

Uroczystą mszę św. w intencji ofiar hitlerowskiej zbrodni poprzedziło złożenie wieńców przez delegacje samorządów, władz państwowych, służb mundurowych, zakładów pracy i organizacji pozarządowych w asyście pocztów sztandarowych i przy akompaniamencie werbli. Wieniec w hołdzie ofiarom mordu złożył starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski oraz przewodniczący Rady Powiatu Adam Miron Łęczycki. Wśród uczestników uroczystości obecni byli m.in.: ks. prałat Kazimierz Siekierko – dziekan bielski, ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk – dziekan bielski, ks. Jan Szmydki – proboszcz parafii Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim, Mieczysław Gmiter – przedstawiciel wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego, Bożena Zwolińska – wiceburmistrz miasta Bielsk Podlaski, Andrzej Roszczenko – wiceprzewodniczący Rady Miasta, Raisa Rajecka – wójt Gminy Bielsk Podlaski, Grzegorz Tymiński – przewodniczący Rady Gminy Bielsk Podlaski, komendanci policji, straży pożarnej i Wojskowej Komendy Uzupełnień, Bożena Grotowicz – dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim, rodziny ofiar zbrodni oraz mieszkańcy Bielska Podlaskiego i powiatu bielskiego.

zdjęcie: 73. rocznica mordu w Lesie Pilickim

Msza w intencji ofiar została odprawiona w koncelebrze przez ks. kan. komandora porucznika Witolda Kosińskiego, ks. Mariusza Rosłona i ks. Arkadiusza Siergieja. Homilię wygłosił ks. Rosłon, wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim. – To prawda, że naród niemiecki wybrał Hitlera w drodze demokratycznych wyborów – mówił ks. Rosłon w homilii. – Czy jednak z tego powodu mamy czuć nienawiść do narodu niemieckiego? Przecież im większy upadek, tym większego potrzebuje od nas miłosierdzia – nawoływał do konieczności wybaczania za błędy i zbrodnie.

zdjęcie: 73. rocznica mordu w Lesie Pilickim

Po zakończeniu mszy jej uczestnicy udali się na miejsce straceń na uroczysku Osuszek w Lesie Pilickim, gdzie pod Krzyżem Modlitewnej Pamięci zostały odmówione modlitwy w intencji ofiar zbrodni. Pod krzyżem złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze, oddając hołd pomordowanym.

zdjęcie: 73. rocznica mordu w Lesie Pilickim

zdjęcie: 73. rocznica mordu w Lesie Pilickim

zdjęcie: 73. rocznica mordu w Lesie Pilickim

pd

Powrót na początek strony