79. rocznica bitwy pod Olszewem

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski wziął udział w obywających się 8 września br. uroczystościach poświęconych 79. rocznicy bitwy pod Olszewem. Starosta skierował do uczestników wydarzenia swoje wystąpienie oraz złożył wiązankę pod pomnikiem upamiętniającym bitwę, oddając hołd żołnierzom walczącym w 1939 r. z niemieckim najeźdźcą.

Ilustracja do artykułu starosta, Olszewo 640a.jpg

Przemówienie starosty Sławomira Jerzego Snarskiego

Uroczystości zostały zorganizowane przez wójta gminy Brańsk oraz wójta gminy Wyszki. W ich programie znalazły się: msza św., piknik historyczny, wystawa sprzętu wojskowego (w tym historycznego z okresu II wojny światowej). Punktem kulminacyjnym stała się rekonstrukcja bitwy z udziałem członków grup rekonstrukcyjnych oraz apel poległych.

Składanie wiązanek

Składanie wiązanek pod pomnikiem upamiętniającym bitwę

Trzynastego września 1939 r. Suwalska Brygada Kawalerii, przemieszczając się spod Zambrowa w kierunku na Białowieżę, pod wsią Olszewo zaskoczyła niemiecki oddział pancerno-motorowy ze składu 3. dywizji pancernej. Około godziny 21 wywiązała się gwałtowna walka. Polscy kawalerzyści mimo silnego ostrzału doszli do miejsca zaparkowania czołgów i samochodów pancernych, gdzie powstrzymał ich silny ogień nieprzyjaciela. Nie udały się próby obejścia pozycji niemieckich, a Niemcom wkrótce nadeszły posiłki. W tej sytuacji dowódca brygady gen. Podhorski wydał rozkaz odwrotu. Straty po obu stronach były znaczne. Niemcy stracili kilkanaście wozów bojowych oraz około 100 żołnierzy. Po stronie polskiej poległo 70 żołnierzy i oficerów, a około 100 zostało rannych. Utracono również trzy działa.

Za poniesione straty Niemcy zemścili się mordując część mieszkańców wsi Olszewo oraz wziętych do niewoli trzech ułanów.

 

pd, fot. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy

Powrót na początek strony