Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas obrad XXIII sesji Rady Powiatu 5 czerwca br. Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Ilustracja do artykułu 20170605_110054_HDR.jpg

Udział w sesji brało 15 radnych, z których za uchwałą w tej sprawie głosowało aż 13, a tylko dwóch wstrzymało się od głosu. Jest to wyraz wysokiej aprobaty dla poczynań Zarządu i docenienie efektywnej ubiegłorocznej pracy przedkładającej się na dobrą kondycję finansową Powiatu Bielskiego.

Procedura udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, polega na analizie wielu dokumentów i przeprowadzeniu kontroli przez Komisję Rewizyjną. Rada i Komisja Rewizyjna opierają swoje ostateczne stanowisko na podstawie:

  • sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które zostało zatwierdzone przez Radę Powiatu podczas obrad XXI sesji 27 kwietnia 2017 r.,
  • opinii regionalnej izby obrachunkowej o powyższym sprawozdaniu, tj. uchwały nr II-00321-61/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 kwietnia 2017 r.,
  • sprawozdania finansowego, które rozpatrzono oraz zatwierdzono podczas obrad XXI sesji 27 kwietnia 2017 r.;
  • informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, które analizowano podczas obrad XXI sesji Rady Powiatu 23 marca 2017 r.,
  • stanowiska Komisji Rewizyjnej, rozpatrzonego podczas obrad bieżącej sesji Rady,
  • uchwały nr II-00322-16/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2016 rok.

Po przedstawieniu przez starostę wyników finansowych osiągniętych w ubiegłym roku przez Powiat Bielski, jak też po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu nie miała wątpliwości, że udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu jest całkowicie uzasadnione. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada bez głosów przeciwnych podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok.

 

pd

Powrót na początek strony