Stepaniuk ponownie dyrektorem II LO z BJN

Zakończyła się procedura wyboru dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Zarząd Powiatu ponownie powierzył to stanowisko Andrzejowi Stepaniukowi, który podczas przeprowadzonego konkursu nie miał konkurentów.

Ilustracja do artykułu Andrzej Stepaniuk.JPG

Dyrektor Andrzej Stepaniuk podczas inauguracji roku szkolnego 2018/2019

Konkurs na stanowisko dyrektora II LO odbył się 6 czerwca br. Przystąpił do niego tylko jeden kandydat – kierujący dotychczas placówką Andrzej Stepaniuk. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja konkursowa skierowała do Zarządu Powiatu wniosek o zatwierdzenie wyników konkursu, co nastąpiło 19 czerwca. Na posiedzeniu 25 lipca br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę powierzającą zainteresowanemu funkcję dyrektora szkoły oraz nadającą mu upoważnienie do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością. Kadencja dyrektora placówki będzie trwała do 31 sierpnia 2024 r.

Panu Andrzejowi Stepaniukowi gratulujemy wyboru i życzymy nieustających sukcesów.

 

pd, fot. Aleksandra Zinkiewicz

Powrót na początek strony