Bielska gala sportu

Dwudziestego drugiego maja 2015 r. sportowcy z terenu powiatu bielskiego nominowani do tytułu „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2014 r.” spotkali się na uroczystym podsumowaniu wyników XI Plebiscytu w Osiedlowym Domu Kultury w Bielsku Podlaskim. W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej na wyniki rywalizacji oczekiwali nie tylko sportowcy, ale też ich rodzice i nauczyciele – trenerzy, którzy rywalizowali o miano „Trener Ziemi Bielskiej 2014”.

Ilustracja do artykułu 150522-bielska1.jpg

W tegorocznej edycji rywalizowało 107 sportowców nominowanych przez kapitułę plebiscytu. Na tę ważną dla lokalnych sportowców – którzy niejednokrotnie odnoszą sukcesy na arenach wojewódzkiej i krajowej – imprezę przybyły władze samorządowe powiatu oraz miast i gmin: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, sekretarz Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim Tamara Korycka, z-ca wójta gminy Bielsk Podlaski Anatol Filipiuk, wójta gminy Brańsk reprezentowała Agata Michałowska, patronującego plebiscytowi Stefana Krajewskiego dyrektora Podlaskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży reprezentował Walenty Korycki, a głównego sponsora plebiscytu, tj. Bank Spółdzielczy w Brańsku – dyrektor bielskiego Oddziału Banku Barbara Kotowicz.

zdjęcie: Bielska gala sportu

Otwierając spotkanie kanclerz kapituły plebiscytu Anatol Grzegorz Tymiński podkreślił rolę sportu w prawidłowym rozwoju młodego człowieka oraz zwrócił uwagę na jego aspekt wychowawczy. Młodzi sportowcy są bowiem niejednokrotnie wzorem postępowania dla innych młodych ludzi.

zdjęcie: Bielska gala sportu

Wiesław Sokołowski – pełniący obowiązki redaktora naczelnego „Wieści Podlaskich” – podziękował współorganizatorom plebiscytu: staroście, burmistrzom Bielska Podlaskiego i Brańska oraz wójtom gmin Bielsk Podlaski, Brańsk i Wyszki.

zdjęcie: Bielska gala sportu

Szczególne słowa podziękowania skierował do patronujących plebiscytowi, a jednocześnie sponsorów nagród – senatora RP Bohdana Paszkowskiego, wicemarszałka województwa podlaskiego Macieja Żywno, dyrektora Podlaskiego Oddziału ARiMR Stefana Krajewskiego oraz głównego sponsora plebiscytu – Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku.

zdjęcie: Bielska gala sportu

Tegoroczną nagrodę senatora Bohdana Paszkowskiego kapituła plebiscytu postanowiła przyznać pośmiertnie, długoletniemu sportowcowi i animatorowi kultury na Ziemi Bielskiej Janowi Ziemcowowi.

zdjęcie: Bielska gala sportu

Szklane trofeum, nie kryjącej wzruszenia i łez Alicji Ziemcow, wręczyli starosta i członek kapituły, długoletni współpracownik pana Ziemcowa – Aleksander Bożko.

zdjęcie: Bielska gala sportu

Nadszedł najbardziej oczekiwany moment przedstawienia wyników głosowania czytelników „Wieści”. Ogłaszanie wyników prowadzący spotkanie redaktor Waldemar Staszyński, rozpoczął od gmin. Tytuł najpopularniejszego sportowca w 2014 r. w gminie Bielsk Podlaski zdobyła Agata Nowowierska, w gminie Brańsk – Katarzyna Kuczyńska, w gminie Wyszki – Klaudia Boguszewska. Najpopularniejszym sportowcem miasta Bielsk Podlaski został Karol Kosiński, a miasta Brańsk – piłkarska drużyna dziewcząt gimnazjum w Brańsku.

Trójka najlepszych sportowców z każdej gminy otrzymała puchary.

W powiecie rywalizowano w czterech kategoriach wiekowych.

W kategorii szkoły podstawowe rywalizowało 18 sportowców. I miejsce i tytuł Sportowca Ziemi Bielskiej 2014 zdobył Kacper Kiszko – uczeń Szkoły Podstawowej w Topczewie, mistrz województwa podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych. II miejsce zajęła Klaudia Boguszewska z tej samej szkoły, a trzecie – Joanna Rombel ze Szkoły Podstawowej w Bielsku Podlaskim.

Do tytułu Sportowiec Ziemi Bielskiej w kategorii szkoły gimnazjalne nominowano 23 osoby. I miejsce zajęła Sylwia Tatarczuk z Gimnazjum nr 3 w Bielsku, zdobywczyni I miejsca w pchnięciu kulą w finale krajowym ligi lekkoatletycznej, II miejsce zajęła Magdalena Michalewicz, a trzecie – Aleksandra Naumczuk.

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne rywalizowało 15 sportowców. Czytelnicy „Wieści” Tytuł sportowca roku przyznali Norbertowi Arkadiuszowi Wawulskiemu, uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim, członkowi kadry juniorów młodszych w pływaniu., II miejsce zajęła Karolina Makarska, a trzecie – Michał Łukasz Korzun.

Najmniej liczna grupa sportowców otrzymała nominacje w kategorii senior. Tytuł zdobył Karol Kosiński, II miejsce zajął Krystian Kulikowski a trzeci był Andrzej Lewczuk – piłkarze BKS TUR Bielsk Podlaski.

Od siedmiu lat o tytuł trenera roku rywalizują także ci, dzięki którym młodzi sportowcy mogą odnosić sukcesy – nauczyciele i trenerzy.

Tytuł Trenera Ziemi Bielskiej 2014 r zdobył Karol Jakubowski, wyprzedzając Mirosława Jurczuka, a trzeci był Paweł Bierżyn.

Wszyscy nominowani w tegorocznej edycji plebiscytów otrzymali pamiątkowe medale, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc puchary. Szczegółowe wyniki plebiscytu na stronie www.wiescipodlaskie.pl.

 

em

Powrót na początek strony