Bielski „Szpital bez bólu”

Piątego kwietnia br. w Krakowie miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatów akredytacyjnych „Szpital bez bólu”. Wśród placówek, którym przyznano certyfikat, znalazł się szpital powiatowy w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu szpital bez bólu.png

Certyfikat akredytacyjny „Szpital bez bólu” przyznawany jest przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich oraz Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym. Kryteriami przyznania certyfikatu są: udział pracowników szpitala w specjalistycznych szkoleniach, czterokrotne w ciągu doby badanie natężenia bólu u pacjentów po zabiegach operacyjnych, zabiegi poprzedzane udzieleniem informacji o możliwości uśmierzenia bólu pooperacyjnego, kontrola negatywnych zjawisk towarzyszących zastosowanemu leczeniu oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji rejestrującej pomiar bólu i zastosowanego leczenia.

skan: Certyfikat „Szpital bez bólu”

Od momentu rozpoczęcia procesu certyfikacji w 2008 roku przystąpiło do niego ok. 180 szpitali i oddziałów z całej Polski. Z prowadzonych na całym świecie badań wynika, iż leczenie bólu pooperacyjnego obniża koszty leczenia operacyjnego, skracając czasu pobytu pacjenta w szpitalu, ograniczając zagrożenie powikłaniami i śmiercią w ich wyniku. Certyfikacja szpitala może mieć wpływ na decyzję pacjenta odnośnie wyboru placówki, w której podda się on operacji.

Nad realizacją projektu czuwają eksperci z wielu naukowych dyscyplin medycznych, w tym także przedstawicieli PTBB oraz towarzystw naukowych zaproszonych do realizacji projektu.

 

pd

Powrót na początek strony