Chodnik w Widowie, droga do Stołowacza – Powiat współpracuje z gminami

Ilustracja do artykułu chodnik.jpg

Droga Bielsk Podlaski – Stołowacz (fot. Urząd Gminy Bielsk Podlaski)

Zarząd Powiatu zawarł z gminami Bielsk Podlaski i Wyszki umowy, których przedmiotem jest dofinansowanie zadań drogowych Powiatu. Gminy wesprą swoimi środkami opracowanie dokumentacji projektowej, budowę chodnika i budowę drogi powiatowej.

Gmina Wyszki udzieli Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w maksymalnej kwocie 10 tys. zł z przeznaczeniem na opracowane dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi powiatowej w Wyszkach w okolicy szkoły podstawowej. Planowana przebudowa odcinka drogi ma zwiększyć bezpieczeństwo jej użytkowników, zwłaszcza dzieci. Wartość zadania wynosi 20 tys. zł, zaś pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Powiatu.

Gmina Bielsk Podlaski partycypować będzie w realizacji dwóch zadań drogowych, których wykonania Powiat podejmie się jeszcze w bieżącym roku. W miejscowości Widowo wybudowany zostanie chodnik. Wartość robót wyniesie 100 tys. zł.

Drugą inwestycją będzie przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej Bielsk Podlaski – Stołowacz wraz z przebudową mostu na rzece Strabelka. Wartość tego zadania wynosi ok. 2,9 mln zł. Powiat Bielski pokryje koszty w kwocie ok. 770 tys. zł, drugie tyle dołoży ze swego budżetu Gmina Bielsk Podlaski. Pozostałe ponad 1,3 mln zł pozyskane zostały ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Zarząd Powiatu traktuje jako priorytet realizację przebudowy całego odcinka drogi powiatowej Bielsk Podlaski – Orzechowicze – Stołowacz – Mulawicze – Strabla – Doktorce. Jest to bowiem jeden z głównych ciągów drogowych w sieci dróg powiatowych, a jego stan techniczny wymaga pilnej poprawy.

Powrót na początek strony