Drogi powiatowe w 2020 roku

Powiat bielski zarządza 618 km dróg, z czego 25 km są to drogi miejskie (położone w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski i Brańsk). Znajduje się na nich 61 obiektów mostowych.

Ilustracja do artykułu drogi powiatowe640.jpg

Drogi te są uzupełnieniem sieci dróg krajowych i wojewódzkich o znaczeniu ponadlokalnym i to głównie one na co dzień są wykorzystywane przez mieszkańców naszego powiatu jako dojazd do miejsc pracy, zamieszkania, siedzib gmin i powiatu.

W 2020 roku przebudowano lub rozbudowano sześć dróg powiatowych o całkowitej długości 6,8 km oraz dokonano przebudowy jednego mostu na przepust. Wykonano również pięć kompletów dokumentacji na przebudowę/rozbudowę dróg powiatowych o łącznej wartości ponad 156 tys. zł.

Ponadto na drodze powiatowej nr 1603B od drogi wojewódzkiej nr 689 do miejscowości Krzywa na odcinku długości 1880 m położono nową nakładkę bitumiczną. Zadanie to kosztowało powiat ponad 340 tys. zł. Inwestycję wsparła gmina Bielsk Podlaski dotacją w wysokości 100 tys. zł.

Ogółem na realizację drogowych zadań inwestycyjnych w 2020 roku wydatkowano kwotę 10,2 mln zł. Większość tych środków została pozyskana z zewnątrz (7,3 mln zł). Z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych przez wojewodę podlaskiego zostało 3,4 mln zł, ponad 1,3 mln zł stanowiły dotacje z rezerwy subwencji ogólnej państwa, a kwotą ponad 2,5 mln zł wsparły powiat samorządy gminne (gmina wiejska Bielsk Podlaski – 847 tys. zł, gmina Boćki – 212 tys. zł, gmina Orla – 954 tys. zł, gmina Wyszki – 49 tys. zł, gmina Brańsk – 474 tys. zł i miasto Brańsk – 15 tys. zł).

Najważniejsze zrealizowane w 2020 roku inwestycje drogowe:
– przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1575B wraz z przebudową mostu na rzece Strabelka (długość 1213,40 m) na kwotę 2,9 mln zł w ramach rezerwy budżetu państwa;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Spieszyn o długość 1300 m na kwotę 1,9 mln zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
– przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli na kwotę 1,9 mln zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1681B w miejscowości Koszki o długość 1194 m na kwotę 1,5 mln zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1694B od drogi wojewódzkiej nr 681 – Popławy – Puchały Stare – granica powiatu (długość 1383 m) na kwotę 1,3 mln zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1740B Nurzec – Śnieżki (długość 568,17 m) na kwotę 424 tys. zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto opracowano dokumentacje na przebudowę dróg powiatowych: ulicy w Łubinie Kościelnym, na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1575B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1579B do miejscowości Strabla (łącznie z przebudową mostu), drogi powiatowej nr 1579B ulica w miejscowości Topczykały, drogi powiatowej nr 1582B w miejscowości Wyszki w rejonie szkoły podstawowej oraz drogi powiatowej nr 1599B w Brańsku wraz z budową kanału deszczowego na odcinku ulicy Piłsudskiego od nr 30 do skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą gminną ks. Ściegiennego – na kwotę 156 tys. zł;

Powiat wydał również 68 tys. zł na wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Orla – Koszele oraz 72 tys. zł na budowę chodnika przy drodze Bielsk Podlaski – Widowo (powierzchnia 257,47 mkw. oraz pięć zjazdów o powierzchni 135,62 mkw.).

 

pzd, pd

Powrót na początek strony