Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

Szesnastego października 2013 r. już po raz ósmy w Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku miało miejsce rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II w oczach dziecka”. Współorganizatorami konkursu, poza Muzeum, był Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Dekanat Bielski. Po raz pierwszy do tego grona dołączyła Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Ilustracja do artykułu 131018-dzien01.jpg

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

Tegoroczna edycja okazała się trudną próbą zmierzenia się z hasłem XIII Dnia Papieskiego, które brzmiało „Jan Paweł II – papież dialogu”.

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

Jan Paweł II był mistrzem dialogu we wszystkich jego aspektach, dlatego myśląc o przyszłości naszej i kolejnych pokoleń zachęcamy dzieci i młodzież do uczenia się tej jakże trudnej sztuki.

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

Patrząc na efekty pracy ponad półtora tysiąca dzieci i młodzieży z całej Polski możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość i stwierdzić, że najmłodsi odrobili pracę domową z Janem Pawłem II i doskonale wiedzą, czym jest dialog. Dialog rozumiany przez najmłodszych to oprócz wymiany zdań i poglądów, słuchanie innych i autentyczna wola zrozumienia drugiego człowieka. Dialog w nadesłanych pracach objawia się również poprzez miłość do drugiego człowieka kimkolwiek by on nie był. Jan Paweł II często pojawia się w otoczeniu dzieci i ludzi o różnym kolorze skóry. Równie często jest postrzegany w ekumenicznym kontekście z Dalajlamą, prawosławnymi duchownymi lub obok wyznawców judaizmu.

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

Patrząc na łatwość i szczerość, z jaką dzieci rozumieją potrzebę dialogu, aż trudno uwierzyć, jak niewiele jest go wśród ludzi. Przy okazji tej refleksji mamy nadzieję, że nagrodzone prace przypomną nam drogę miłości i dialogu, którą podążał Jan Paweł II.

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

Organizatorzy serdecznie dziękują honorowym patronom: JE biskupowi drohiczyńskiemu Antoniemu Dydyczowi, minister edukacji narodowej Krystynie Szumilas, marszałkowi województwa podlaskiego Jarosławowi Dworzańskiemu, staroście bielskiemu Sławomirowi Jerzemu Snarskiemu oraz burmistrzowi miasta Bielsk Podlaski Eugeniuszowi Berezowcowi.

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

zdjęcie; Dzień Papieski w Muzeum w Bielsku Podlaskim

Wyrazy wdzięczności kierują też w stronę sponsorów: firm Bielmlek, Suempol, Unibep, „Społem” PSS w Bielsku Podlaskim, Banku Spółdzielczego w Brańsku, Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim, Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.


Wyniki konkursu – etap ogólnopolski


Kategoria I: przedszkola

Nagrody


praca: Zbigniew Kosiński, Zespół Szkół w Drohiczynie, opiekun: Barbara Kosińska

Zbigniew Kosiński, Zespół Szkół w Drohiczynie, opiekun: Barbara Kosińska

praca: Julia Perkowska, Przedszkole Niepubliczne Karmelki w Bielsku Podlaskim, opiekun: Agnieszka Perkowska

Julia Perkowska, Przedszkole Niepubliczne Karmelki w Bielsku Podlaskim, opiekun: Agnieszka Perkowska

praca: Zofia Sykus, Przedszkole im. św. Dominika Savio przy Parafii św. Zygmunta w Warszawie, opiekun: Magdalena Baranowska-Sykus, Paulina Łukasik

Zofia Sykus, Przedszkole im. św. Dominika Savio przy Parafii św. Zygmunta w Warszawie,
opiekun: Magdalena Baranowska-Sykus, Paulina Łukasik


Wyróżnienia
Mateusz Klimowicz, Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie Szkoła Filialna w Sochoniach, opiekun: Bogumiła Sobieszuk, ks. Jerzy Marcin Sokołowski
Julia Kozłowska, Przedszkole nr 1 w Hajnówce, opiekun: Agnieszka Pieśluk
Tomasz Adam Lenczewski, SP w Wasilkowie SF w Sochoniach, opiekun: B. Sobieszuk, ks. J. M. Sokołowski


Kategoria II: Klasy I-III, szkoły podstawowe

Nagrody


praca: Maja Docz, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Józefa Bema w Szczecinie, opiekun: Beata Damps

Maja Docz, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Józefa Bema w Szczecinie, opiekun: Beata Damps

praca: Amelia Domagała, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy, opiekun: Anna Laskowska

Amelia Domagała, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy,
opiekun: Anna Laskowska

praca: Emilia Suchy, Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja, opiekun: Agnieszka Łubkowska

Emilia Suchy, Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja, opiekun: Agnieszka Łubkowska

praca: Jakub Turowski, Świetlica socjoterapeutyczna Arka przy Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, opiekun: Maria Kondrat, Renata Osmólska

Jakub Turowski, Świetlica socjoterapeutyczna Arka przy Szkole Podstawowej nr 2
im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, opiekun: Maria Kondrat, Renata Osmólska


Wyróżnienia
Kewin Florkowski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie, opiekun: Magdalena Palińska
Katarzyna Jarantowska, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotowiecku, opiekun: Marzena Pawłowska
Weronika Konopka, Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach, opiekun: Danuta Wyciślok
Magdalena Psujek, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie, opiekun: Urszula Kryczka
Paweł Turowski, Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, opiekun: s. Bernardyna Joanna Dąbrowska, ks. Jerzy Tokajuk


Kategoria III. Klasy IV-VI, szkoły podstawowe

Nagrody


praca: I, Julita Wieczorek, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, opiekun: Agnieszka Duda

I, Julita Wieczorek, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, opiekun: Agnieszka Duda

praca: II, Natalia Szwarc, Pracownia Plastyczna Koloryt przy Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, opiekun: Maria Babulewicz

II, Natalia Szwarc, Pracownia Plastyczna Koloryt przy Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, opiekun: Maria Babulewicz

praca: III, Mikołaj Prokopiuk, Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, opiekun: Grażyna Teresa Ługowska

III, Mikołaj Prokopiuk, Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego
w Bielsku Podlaskim, opiekun: Grażyna Teresa Ługowska


Wyróżnienia
Michał Biernacki, Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie, opiekun: Małgorzata Beczek
Agata Konik, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim, opiekun: Małgorzata Brylewska
Aleksandra Markiewicz, SP nr 277 w Warszawie, opiekun: Katarzyna Świątkiewicz
Karolina Parys, ZS w Brzeźnicy, opiekun: A. Duda
Sandra Stopyra, RDK filia „Wilkowyja”, opiekun: A. Łubkowska
Bartłomiej Wasilewski, Zespół Szkół w Białobrzegach, opiekun: Barbara Zaskowska
Dawid Wawdziejczuk, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim opiekun: Marzena Rzepniewska, s. Zofia Lisek


Kategoria IV: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Nagrody


praca: I, Małgorzata Wróblewska, ZS w Bielsku Podlaskim, opiekun: Beata Jaroszko

I, Małgorzata Wróblewska, ZS w Bielsku Podlaskim, opiekun: Beata Jaroszko

praca: II, Krystian Adam Wieśniuk, PP Koloryt przy BDK w Bielsku Podlakim, opiekun: M. Babulewicz

II, Krystian Adam Wieśniuk, PP Koloryt przy BDK w Bielsku Podlakim, opiekun: M. Babulewicz

praca: III, Marlena Duda, Zespół Szkół Zawodowych w Piszu, opiekun: Małgorzata Zakrzewska

III, Marlena Duda, Zespół Szkół Zawodowych w Piszu, opiekun: Małgorzata Zakrzewska


Wyróżnienia
Jagoda Buchalska, Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem, opiekun: Marzena Dunajska
Katarzyna Chmiel, Zespół Szkół nr 1 w Łosicach, opiekun: Joanna Olizaruk
Justyna Gładysz, Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Marcinowicach, opiekun: Ilona Gładysz-Tatko, Żaneta Król
Kinga Jasińska, ZS w Brzeźnicy, opiekun: A. Duda
Patrycja Ochocińska, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, opiekun: ks. Adam Harasim
Julia Zaremba, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikstacie, opiekun: Magdalena Maj


Kategoria V: szkoły specjalne

Nagrody

praca: Damian Bakuła, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, opiekun: Jolanta Osiadacz

Damian Bakuła, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, opiekun: Jolanta Osiadacz

praca: Sebastian Sawoniuk, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, opiekun: Halina Car

Sebastian Sawoniuk, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, opiekun: Halina Car

praca: Tomasz Taczała, Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie, opiekun: Romana Pędzikiewicz

Tomasz Taczała, Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie, opiekun: Romana Pędzikiewicz


Wyróżnienia
Magdalena Depta, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, opiekun: Daria Bienias
Rafał Onacik, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: Joanna Turowska
Damian Wieczorek, ZPSWR w Cudzynowicach, opiekun: D. Bienias
Łukasz Żarski, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: H. Car


Etap diecezjalny


Kategoria I (przedszkola)

Nagrody


praca: Mariusz Buczyński, Zespół Oświatowy im. Marianny Frąckowiak w Skibniewie, opiekun: Elżbieta Derlicka

Mariusz Buczyński, Zespół Oświatowy im. Marianny Frąckowiak w Skibniewie, opiekun: Elżbieta Derlicka

praca: Dominika Koc, PN Karmelki w Bielsku Podlaskim, opiekun: Anna Miluska

Dominika Koc, PN Karmelki w Bielsku Podlaskim, opiekun: Anna Miluska

praca: Maja Krasowska, Katolickie Przedszkole św. Antoniego w Węgrowie, opiekun: Kinga Głuchowska, Joanna Przyborowska

Maja Krasowska, Katolickie Przedszkole św. Antoniego w Węgrowie, opiekun: Kinga Głuchowska, Joanna Przyborowska


Wyróżnienia
Natalia Duszyńska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mrozowej Woli, opiekun: Ewa Rowicka
Kacper Rzepniewski, Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, opiekun: Beata Niewińska, Barbara Olendzka
Karol Zabłudowski, PN Karmelki w Bielsku Podlaskim, opiekun: Anna Zabłudowska


Kategoria II ( klasy I-III szkoły podstawowej)

Nagrody

praca: Lena Borowska, ZS w Bielsku Podlaskim, opiekun: s. B. J. Dąbrowska

Lena Borowska, ZS w Bielsku Podlaskim, opiekun: s. B. J. Dąbrowska

praca: Maciej Kurowicki, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niecieczy, opiekun: Marzena Skibniewska

Maciej Kurowicki, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niecieczy, opiekun: Marzena Skibniewska

praca: Hubert Piórkowski, ZS w Bielsku Podlaskim, opiekun: s. B. J. Dąbrowska

Hubert Piórkowski, ZS w Bielsku Podlaskim, opiekun: s. B. J. Dąbrowska


Wyróżnienia
Anna Bolesta, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, opiekun: Barbara Łobasiuk
Milena Kosińska, ZS w Drohiczynie, opiekun: s. Sylwia Wójtowicz
Matylda Sopek, SP nr 5 w Bielsku Podlaskim, opiekun: Barbara Szulc
Michał Zabłocki, Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym, opiekun: Dorota Golińska


Kategoria III ( klasy IV-VI szkoły podstawowej)

Nagrody

praca: I, Roksana Oksztulska, Koło Plastyczne Collage przy BDK w Bielsku Podlaskim, opiekun: M. Babulewicz

I, Roksana Oksztulska, Koło Plastyczne Collage przy BDK w Bielsku Podlaskim, opiekun: M. Babulewicz

praca: II, Wiktoria Piórkowska, ZS w Bielsku Podlaskim, opiekun: B. Jaroszko

II, Wiktoria Piórkowska, ZS w Bielsku Podlaskim, opiekun: B. Jaroszko

praca: III, Gabriela Jarosz, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim, opiekun: Dorota Wróblewska

III, Gabriela Jarosz, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski
w Sokołowie Podlaskim, opiekun: Dorota Wróblewska

praca: III, Łukasz Wrzosek, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czerwonce, opiekun: Bernarda Lewocik

III, Łukasz Wrzosek, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czerwonce, opiekun: Bernarda Lewocik


Wyróżnienia
Roksana Kalinowska, Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, opiekun: Anna Kiełsa
Wiktoria Komorowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korytnicy, opiekun: Magdalena Dołowa
Olga Kotowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim, opiekun: Bożena Zdzieborska
Dariusz Kozłowski, Świetlica socjoterapeutyczna „Arka” przy SP nr 2 w Bielsku Podlaskim, opiekun: M. Kondrat, R. Osmólska
Jacek Wesołowski, ZS w Bielsku Podlaskim, opiekun: Iwona Wesołowska


Kategoria IV (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

Nagrody

praca: I, Martyna Zdunek, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ciechanowcu, opiekun: Joanna Kuczabo, Barbara Pełszyk

I, Martyna Zdunek, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ciechanowcu, opiekun: Joanna Kuczabo, Barbara Pełszyk

praca: II, Patrycja Artemiuk, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, opiekun: ks. Paweł Solka

II, Patrycja Artemiuk, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, opiekun: ks. Paweł Solka

praca: III, Dominika Wiercińska, Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, opiekun: Anna Kiełsa

III, Dominika Wiercińska, Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, opiekun: Anna Kiełsa


Wyróżnienia
Martyna Mąka, Zespół Oświatowy im. Marianny Frąckowiak w Skibniewie, opiekun: Teresa Grądzka
Natalia Radziszewska, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce, opiekun: Janina Smolarczuk
Olga Skorupka, Zespół Oświatowy im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach, opiekun: Andrzej Czapski
Magda Stasiuk, ZS w Drohiczynie, opiekun: ks. Michał Kisiel
Maria Wróblewska, Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, opiekun: s. Bernadeta Chaim


Kategoria V

Nagrody

praca: Przemysław Biedrzycki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, opiekun: Jolanta Osiadacz

Przemysław Biedrzycki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, opiekun: Jolanta Osiadacz

praca: Magdalena Nazarko, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: Joanna Turowska

Magdalena Nazarko, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: Joanna Turowska

praca: Sylwia Sidorowicz, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: J. Turowska

Sylwia Sidorowicz, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: J. Turowska


Wyróżnienia
Karolina Gorbacewicz, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: Monika Borowska
Maciej Grygoruk, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: J. Turowska
Katarzyna Kozłowska, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: J. Turowska
Piotr Łukaszuk, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: J. Turowska
Szymon Nazarko ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: H. Car
Piotr Puszkaruk, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun: Elżbieta Wiszniewska-Stączek, M. Borowska
Weronika Telakowska, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, opiekun: Grażyna Jarosz

 

Jerzy Sołub

Powrót na początek strony