Europejski Tydzień Kompetencji

Od 22-26 czerwca 2015 roku w Białymstoku odbywał się Europejski Tydzień Kompetencji (ETK) z udziałem partnerów zagranicznych z Belgii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Był to zintegrowany cykl konferencji podsumowujących dziewięć ponadnarodowych projektów innowacyjnych oraz pilotażowych oferujących nowe metody walidacji, potwierdzania i zarządzania kompetencjami w regionie.

Ilustracja do artykułu 150706-europejski_tydzien1.jpg

W ETK ze strony Polski wzięli udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina, dyrektor Departamentu EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Paweł Chorąży, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i prezydenta Białegostoku, dyrektorzy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

zdjęcie: Europejski Tydzień Kompetencji

W trakcie jednej z konferencji zorganizowanej w ramach ETK zaprezentowany został i był upowszechniany nowy model rekrutacji do pracy osób bezrobotnych, wypracowany w trakcie ponadnarodowego projektu innowacyjnego pt. „PI PWP – nowy model rekrutacji – partnerstwo na rynku pracy”.

zdjęcie: Europejski Tydzień Kompetencji

Projekt był realizowany przez Narodowe Centrum Doradztwa Kariery Oddział w Białymstoku i Powiat Bielski w okresie od października 2012 r. do czerwca 2015 r. Partnerami ponadnarodowymi w projekcie były: Pôle Emploi – Francuskie Służby Zatrudnienia i Cobbeco Consulting (Belgia).

zdjęcie: Rezultaty projektu przedstawił Sławomir Jerzy Snarski, starosta bielski

Rezultaty projektu przedstawił Sławomir Jerzy Snarski, starosta bielski

Rezultaty projektu przedstawili: Michał Paweł Wiechetek – ekspert w projekcie, Sławomir Jerzy Snarski – starosta bielski oraz Beata Dawidziuk – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.

zdjęcie: Beata Dawidziuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim

Beata Dawidziuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim

 

Alina Pawluczuk

Powrót na początek strony