Europejskie Dni Pracodawcy

Z okazji Europejskich Dni Pracodawcy, 7 kwietnia 2016 r. odbyła się zorganizowana przez Starostę Bielskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim konferencja pod nazwą „Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców”.

Ilustracja do artykułu 160413-europejskie_dni_pracodawcy1.jpg

W konferencji wraz ze starostą Sławomirem Jerzym Snarskim uczestniczyli również: wicestarosta Piotr Bożko, Janina Mironowicz – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Beata Dawidziuk – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim wraz z pracownikami, Violetta Młynarczuk i Kazimierz Koper – przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku oraz 90 zaproszonych pracodawców, przedstawicieli fundacji i organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu bielskiego.

zdjęcie: Europejskie Dni Pracodawcy

Głównym tematem spotkania były usługi i instrumenty rynku pracy, którymi Powiatowy Urząd Pracy może wesprzeć lokalnych przedsiębiorców.

zdjęcie: Europejskie Dni Pracodawcy

Starosta Snarski przedstawił analizę i perspektywy rozwoju rynku pracy w powiecie bielskim. Z kolei dyrektor Mironowicz poinformowała o ogłoszonych konkursach z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownicy bielskiego urzędu pracy przedstawili projekty i programy realizowane w urzędzie oraz ofertę skierowaną do pracodawców. Na koniec Violeta Młynarczuk zaprezentowała działalność inspekcji pracy.

zdjęcie: Europejskie Dni Pracodawcy

Powrót na początek strony