Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w 2013 roku na terenie powiatu bielskiego

Dwudziestego piątego lutego 2014 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu bielskiego za 2013 rok.

Ilustracja do artykułu 140307-funkcjonowanie1.jpg

W naradzie udział wzięli: st. bryg. Dariusz Sadowski – I zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Sławomir Jerzy Snarski – starosta bielski, Piotr Bożko – wicestarosta bielski, Raisa Rajecka – wójt gminy Bielsk Podlaski, insp. Wojciech Rutkowski – komendant powiatowy policji, dh Mirosław Bałło – prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP w Bielsku Podlaskim oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim.

zdjęcie: Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w 2013 roku na terenie powiatu bielskiego

Komendant powiatowy PSP st. bryg. Jan Bartoszuk przedstawił sytuację pożarową oraz omówił realizację celów i kierunków działania Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie bielskim za 2013 roku. Ponadto komendant przedstawił również główne kierunki działania ochrony przeciwpożarowej na 2014 rok.

zdjęcie: Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w 2013 roku na terenie powiatu bielskiego

Kolejną częścią narady były wystąpienia zastępcy podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP i starosty bielskiego oraz dyskusja na temat funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej w 2013 roku i planach na rok bieżący.

 

ms

Powrót na początek strony