I posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ

Trzydziestego grudnia 2014 roku odbyło się I posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Rada została powołana uchwałą nr II/5/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim oraz powołania Rady Społecznej SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

W skład Rady Społecznej SPZOZ w Bielsku Podlaskim wchodzą:
1. Przewodniczący – Piotr Bożko,
2. Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego – Kamila Kożan,
3. Członkowie:
– Bazyli Leszczyński,
– Adam Miron Łęczycki,
– Piotr Łobasiuk,
– Maria Ryżyk,
– Mirosław Bałło,
– Zbigniew Jan Szpakowski.

Na pierwszym posiedzeniu, poza członkami Rady, uczestniczyli: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim Bożena Grotowicz, zastępca dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Bielsku Podlaskim Arsalan Azzaddin, główny księgowy Katarzyna Sidorska, pełnomocny przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku Alina Jurczuk oraz przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w SPZOZ w Bielsku Podlaskim – Danuta Iwaniuk.

Przewodniczący Rady powitał jej członków oraz zapoznał obecnych z podstawowymi zasadami Rady Społecznej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Następnie głos zabrał starosta oraz dyrektor SPZOZ, która zaprezentowała szpital, jego działalność i osiągnięcia.

W trakcie posiedzenia Rady Społecznej pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego SPZOZ w Bielsku Podlaskim na rok 2014, plan finansowy na rok 2015 oraz wyrażono pozytywną opinię w sprawie zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie oddziału rehabilitacyjnego.

 

ei

Powrót na początek strony