I sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wybór prezydium Rady Powiatu VI kadencji oraz starosty, wicestarosty i członków Zarządu Powiatu – to tematy I sesji Rady, której obrady odbyły się 21 listopada br. Nie przyniosły one żadnych niespodzianek, jeśli nie liczyć zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu.

Ilustracja do artykułu I sesja 1.jpg

Przewodniczący senior Bazyli Leszczyński rozpoczyna obrady I sesji Rady Powiatu

Zwycięskie w październikowych wyborach samorządowych komitety wyborcze – Koalicja Bielska i Nasze Podlasie kontynuując zawartą przed szesnastu laty koalicję postanowiły nie zmieniać (ze wspomnianym wyjątkiem) składu najważniejszych organów powiatu.

Obrady rozpoczął przewodniczący senior Bazyli Leszczyński, odbierając od radnych ślubowanie. Akt ten poprzedzony został przez odegranie hymnu państwowego. Zaświadczenia o wyborze każdemu z radnych wręczyła wiceprzewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim Elżbieta Dankiewicz.

Wiceprzewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Elżbieta Dankiewicz wręcza Sławomirowi Jerzemu Snarskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego

Wiceprzewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Elżbieta Dankiewicz
wręcza Sławomirowi Jerzemu Snarskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego

Złożenie ślubowania radnego Adam Miron Łęczycki

Złożenie ślubowania radnego – Adam Miron Łęczycki

Nie zmienił się Zarząd Powiatu, na czele którego stanął ponownie starosta Sławomir Jerzy Snarski. W liczącej 17 radnych Radzie Powiatu poparło go 16 osób. Po dokonaniu wyboru, starosta realizując swoje wyłączne kompetencje zgłosił kandydaturę Piotra Bożko na stanowisko wicestarosty oraz na członków Zarządu – Bazylego Leszczyńskiego i Zbigniewa Jana Szpakowskiego. W przypadku wicestarosty radni jednomyślnie poparli kandydaturę Piotra Bożki, pozostałych członków Zarządu wybierając zdecydowaną większością głosów (13 za, 3 przeciw).

Starosta Sławomir Jerzy Snarski chwilę po wyborze

Starosta Sławomir Jerzy Snarski chwilę po wyborze

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu w nowym (starym) składzie

Ukonstytuowało się też prezydium Rady Powiatu. Nowym przewodniczącym został Andrzej Leszczyński, reprezentujący Nasze Podlasie. Ciekawostką stało się zgłoszenie na stanowisko wiceprzewodniczącego dwóch kandydatów spośród radnych Prawa i Sprawiedliwości: Józefa Michałowskiego zgłoszonego przez przewodniczącego Leszczyńskiego oraz Jana Niewińskiego, zgłoszonego przez radnego Jana Radkiewicza. Dodatkowo zgłoszono również kandydaturę Walentego Koryckiego (KW Wspólnie). Ostatecznie na wiceprzewodniczących wybrano Mirosława Bałło (Koalicja Bielska) oraz Michałowskiego (PiS).

Andrzej Leszczyński

Nowy przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leszczyński

Adam Gołębiecki

Jedno z licznych głosowań podczas sesji – Adam Gołębiecki

Rada Powiatu z nowym prezydium

Rada Powiatu z nowym prezydium

 

pd

Powrót na początek strony