II Liceum ponownie najlepszą szkołą w powiecie bielskim

II Liceum ponownie najlepszą szkołą w powiecie bielskimZdolni i pracowici uczniowie, oddani swojej pracy nauczyciele, mądrze zarządzający dyrektorzy – to najkrótszy i najlepszy przepis na dobrą szkołę. Właśnie takie szkoły są nagradzane w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, który został ogłoszony 10 stycznia 2013 r. już po raz 15.

Do takich szkół niewątpliwie należy II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim, które ponownie znalazło się w czołówce najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie i jest najlepszą szkołą w powiecie bielskim. II LO z BJN zostało sklasyfikowane:
– w rankingu liceów ogólnokształcących na 7. miejscu na Podlasiu oraz 148. miejscu w Polsce,
– w podrankingu olimpijskim na 46. miejscu w Polsce.

Zgodnie z postanowieniem kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, System Informacji Oświatowej oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Najlepsze szkoły ponadgimnazjalne w roku 2013 w województwie podlaskim w rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”

tabela: II Liceum ponownie najlepszą szkołą w powiecie bielskim

Więcej informacji na www.perspektywy.pl.

 

Sławomir Niedźwiecki

Powrót na początek strony