II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza wśród najlepszych szkół województwa podlaskiego

W rankingu Najlepszych Szkół w Województwie Podlaskim 2017, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, wybrano 43 szkoły spośród tysiąca placówek edukacyjnych (szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych) w naszym regionie. W tym zaszczytnym gronie znalazło się II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

zdjęcie: Gratulacje

Najlepsze szkoły województwa podlaskiego w roku szkolnym 2015/2016 zostały wyłonione na podstawie trzech kryteriów: pozycja w rankingu miesięcznika „Perspektywy” 2017, liczba stypendystów edukacyjnych Marszałka Województwa Podlaskiego oraz wyniki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej szkół ponadgimnazjalnych.

W czasie spotkania 20 lutego przedstawiciel bielskiego Starostwa Anatol Grzegorz Tymiński, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia, oraz dyrektor II LO z BJN Andrzej Stepaniuk zostali uhonorowani pamiątkowymi gratulacjami i nagrodami przez marszałka województwa podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego oraz członka zarządu województwa Bogdana Dyjuka.

 

bk

Powrót na początek strony