II samorządowa debata oświatowa

Jedenastego kwietnia br. w Warszawie odbyła się II samorządowa debata oświatowa, zorganizowana przez korporacje samorządowe, w tym Związek Powiatów Polskich.

Ilustracja do artykułu II debata.jpg

W debacie udział wziął starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Wzięło w niej udział wielu znaczących przedstawicieli samorządów, m.in. prezydenci największych miast polskich oraz starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, reprezentujący samorządowców z powiatów. Zabrakło natomiast przedstawicieli rządu – premiera i ministra edukacji – pomimo wystosowanych do nich zaproszeń. W dyskusji poruszono wiele problemów dotykających nasz system oświaty, z których najważniejszym okazał się być jeden podstawowy – jej permanentne niedofinansowanie i konieczność dokładania środków finansowych przez samorządy do utrzymania szkół.

– Mamy problemy systemowe, które spowodowane są niedokończeniem reformy samorządu terytorialnego – mówił starosta Snarski – ponieważ tak jak powiaty nie jesteśmy dalej wyposażeni w instrumenty fiskalne, gdzie możemy rzeczywiście tworzyć dochody własne. Nawet niewielka luka finansowa powoduje dla nas poważne turbulencje i niemożliwości. Jeśli chodzi o oświatę, to zwróćcie państwo uwagę, że dalej nie tylko nie mamy dookreślonego racjonalnego sposobu finansowania oświaty, ale nie mamy też kompetencji i odpowiedzialności. Te kompetencje są samorządom odbierane, my to przecież wyraźnie obserwujemy. A kto inny jak nie samorządowcy są najbliżej naszych mieszkańców i ich potrzeb i mogliby bardziej efektywniej racjonalniej wykorzystywać środki finansowe i wdrażać systemy rozwiązań do oświaty?

Starosta wyraził pogląd, iż samorządy nie są nawet w stanie sprawdzić efektywności zaangażowanych w proces edukacji środków. Tymczasem powinno istnieć powiązanie pomiędzy wysokością płacy a efektami pracy. Nawiązał w tym miejscu do wprowadzonego w ubiegłym roku obniżenia płac osób zarządzających w samorządzie terytorialnym, co świadczy o złej ocenie samorządowców przez rządzących państwem. Słowa te wywołały oklaski uczestników debaty.

W dalszej części wystąpienia starosta Snarski poruszył istotne trudności, z którymi musi sobie radzić samorząd powiatowy przy zarządzaniu oświatą. To przede wszystkim znaczące zróżnicowanie wymogów lokalnych rynków pracy i problemy związane z małą ilością uczniów. Wymusza to na szkołach tworzenie klas wielozawodowych, podrażających koszty ich funkcjonowania. Należałoby więc usprawnić funkcjonujące algorytmy, by zapewnić racjonalne finansowanie takich rozwiązań i właściwie przygotować młodych ludzi do przyszłych zawodów. Kolejnym trudnym elementem jest tegoroczny podwójny nabór do szkół ponadpodstawowych, który jednak jest jednorazowym zjawiskiem. Zapewnienie jednak kadry pedagogicznej w tym przypadku jest istotnym wyzwaniem, gdyż wiąże się z zapewnieniem godziwego wynagrodzenia dla nauczycieli.

Podsumowując swoją wypowiedź starosta Snarski stwierdził, iż reforma samorządowa wymaga stanowczo dokończenia. Obecny stan rzeczy powoduje, że przy zwiększeniu nakładów na oświatę nie zostaną zrealizowane inne zadania, takie jak budowa dróg czy ochrona zdrowia.

Całość debaty w serwisie Youtube.

 

pd

Powrót na początek strony