Aktualności

 • Ilustracja do artykułu Education.jpg

  Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Rada Powiatu na sesji 23 marca br. podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., mających siedzibę na obszarze powiatu bielskiego.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu laureat_powiatow1.jpg

  Powiat Bielski na piątym miejscu w rankingu powiatów!

  Po raz kolejny jury konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

  101. posiedzenie Zarządu Powiatu

  Na posiedzeniu 30 marca br. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej działki nr geod. 560, w obrębie gruntów wsi Samułki Duże i Małe, gm. Wyszki, poprzez wyłączenie z użytkowania dotychczasowej drogi, – w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, – w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

  100. posiedzenie Zarządu Powiatu

  Na posiedzeniu 23 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim do realizacji zadań w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” w imieniu Powiatu Bielskiego, – w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2016 r.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

  99. posiedzenie Zarządu Powiatu

  Na posiedzeniu 17 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu drogi wojewódzkiej nr 659: Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Droga nr 66; – zmieniającą uchwałę w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim; – w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok.

  Czytaj więcej
 • Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w Częstochowie

  Szóstego marca 2017 r. w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu DSC_0007.JPG

  Narada z dyrektorami szkół

  W poniedziałek 13 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim odbyła się narada starosty bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego z dyrektorami powiatowych szkół i placówek oświatowych.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

  98. posiedzenie Zarządu Powiatu

  Na posiedzeniu 9 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały i decyzje:

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu IMG_0248.JPG

  Uczelnie w powiecie

  Dwudziestego ósmego lutego w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, z inicjatywy Niezależnego Dwutygodnika Lokalnego „Wieści Podlaskie”, odbyła się XV Edycja Prezentacji Edukacyjno-Doradczych pod hasłem „Uczelnie w powiecie”.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 20170301_111916_HDR1.jpg

  Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. postanowił o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który przypada 1 marca. Data to nieprzypadkowa, wiąże się bowiem z egzekucją siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepki, dokonanej w 1951 roku przez komunistycznych oprawców.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony