Aktualności

 • Posiedzenie Zarządu Powiatu 12 lutego 2015 r.

  Trzy podjęte uchwały, zaopiniowane materiały sesyjne, rozpatrzone wnioski w sprawach bieżących Powiatu, zatwierdzony aneks do umowy użyczenia nieruchomości oraz plan naboru uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na przyszły rok szkolny – to efekty pracy Zarządu Powiatu na jego ostatnim posiedzeniu. Zarząd podjął uchwały w sprawie: nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Bielski nawierzchni i urządzeń oraz sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Kazimierzowskiej od Miasta Bielsk Podlaski, zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Bielskiego.

  Czytaj więcej
 • Urząd Pracy laureatem konkursu na najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w styczniu bieżącego roku otrzymał certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za szczególne zaangażowanie i najlepsze wyniki wdrożenia rozwiązań reformy rynku pracy. Patronat medialny nad konkursem objęła „Gazeta Prawna”.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Zarządu Powiatu 3 lutego 2015 r.

  Trzeciego lutego miało miejsce dziewiąte posiedzenie Zarządu Powiatu V kadencji. W porządku obrad znalazło się m.in. opiniowanie materiałów sesyjnych, podjęcie uchwał w określonych sprawach, zatwierdzenie umów i porozumień oraz rozpatrzenie wniosków w bieżących sprawach Powiatu.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenia Zarządu Powiatu w styczniu

  W styczniu br. Zarząd Powiatu obradował na trzech posiedzeniach. W tym czasie podjęto 33 uchwały, przyjęto pięć dokumentów stanowiących przedmiot obrad Rady Powiatu, zatwierdzono pięć projektów umów i porozumień zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, rozpatrzono 26 wniosków wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu dotyczących spraw bieżących oraz zapoznano się z siedmioma innymi materiałami (informacjami, sprawozdaniami, uchwałami innych podmiotów).

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 20150128_124440.jpg

  Umowa o współpracy z Politechniką Białostocką

  Dwudziestego ósmego stycznia br. Powiat Bielski zawarł umowę o współpracy z Politechniką Białostocką. Ze strony Powiatu umowę podpisali starosta Sławomir Jerzy Snarski i wicestarosta Piotr Bożko, natomiast w imieniu Politechniki na dokumencie swój podpis złożył rektor prof. dr hab. inż. Lech Dzienis. Przy zawarciu aktu obecny był również wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu IMG_1921 (Small).JPG

  Spotkanie noworoczne 2015

  Dwódziestego ósmego stycznia w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej odbyło się spotkanie noworoczne starosty bielskiego z duchowieństwem, przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów. W programie uroczystości były m.in. występy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, Magdaleny Tworkowskiej ze Studia Piosenki Fart oraz zespołu Podlaskie Kukułki.

  Czytaj więcej
 • Powiat Bielski na ósmym miejscu w rankingu powiatów

  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie online.

  Czytaj więcej
 • I posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ

  Trzydziestego grudnia 2014 roku odbyło się I posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Rada została powołana uchwałą nr II/5/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim oraz powołania Rady Społecznej SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu IMG_1672.JPG

  II Mikołajkowy Turniej Kettlebell Hardstyle o Puchar Starosty Bielskiego

  Dziesiątego grudnia 2014 r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 im. W. S. Reymonta w Bielsku Podlaskim odbył się II Mikołajkowy Turniej Kettlebell Hardstyle szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Bielskiego. W zawodach wzięło udział 24 „siłaczy” z trzech szkół powiatu bielskiego.

  Czytaj więcej
 • Licealiada powiatu bielskiego w futsalu chłopców

  Czwartego grudnia br. w sali sportowej Zespołu Szkół w Brańsku przeprowadzono mistrzostwa powiatu szkół ponadgimnazjalnych w halowej piłce nożnej chłopców. W zawodach wzięło udział siedem szkół.

  Czytaj więcej

Menu kontekstowe

Powrót na początek strony