Aktualności

 • Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

  104. posiedzenie Zarządu Powiatu

  Na posiedzeniu 9 maja 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 20170427_103535_HDR pd 640.jpg

  XXII sesja Rady Powiatu

  Na sesji 27 kwietnia br. Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła uchwały w sprawie:

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu IMG_0308.JPG

  Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  Dwudziestego szóstego kwietnia w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Głównym organizatorem turnieju był Starosta Bielski. Współorganizatorami byli: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim oraz ZS im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

  103. posiedzenie Zarządu Powiatu

  Na posiedzeniu 24 kwietnia br. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Bielskiego za rok 2016, – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za I kwartał 2017 r., udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

  102. posiedzenie Zarządu Powiatu

  Na posiedzeniu 13 kwietnia br. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych (drogi na terenie powiatu hajnowskiego), – w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim ul. Hołowieska 18, – w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17, – w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 6, – w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

  Czytaj więcej
 • Byłe „Medyki” dla szpitala

  Powiat Bielski przekazał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomość gruntową, na której znajduje się budynek po szkole medycznej. Jej zagospodarowanie jest konieczne z uwagi na potrzebę przywrócenia potencjału terenu i zagwarantowania normalnej eksploatacji obiektu.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu szpital bez bólu.png

  Bielski „Szpital bez bólu”

  Piątego kwietnia br. w Krakowie miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatów akredytacyjnych „Szpital bez bólu”. Wśród placówek, którym przyznano certyfikat, znalazł się szpital powiatowy w Bielsku Podlaskim.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu IMG_4180.JPG

  Milion swingów dla autyzmu

  Pierwszego kwietnia, po raz drugi w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, zorganizowana została akcja „Milion swingów dla autyzmu”.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu stan mienia.jpg

  Stan mienia Powiatu Bielskiego

  Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podczas obrad XXI sesji 23 marca br. zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Bielskiego według stanu na 31 grudnia 2016 r.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu niedoplatna pomoc prawna.jpg

  Pomoc prawna w 2016 roku

  Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim podczas posiedzenia 23 marca br. podjął uchwałę w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie bielskim w 2016 r.

  Czytaj więcej

Menu kontekstowe

Powrót na początek strony