Aktualności

 • Ilustracja do artykułu 140307-funkcjonowanie1.jpg

  Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w 2013 roku na terenie powiatu bielskiego

  Dwudziestego piątego lutego 2014 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu bielskiego za 2013 rok.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 140303-1_marca1.jpg

  1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

  „W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg”.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 140226-uczelnie1.jpg

  Uczelnie w powiecie

  Dwudziestego piątego lutego 2014 r., w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, z inicjatywy redakcji „Wieści Podlaskich” i Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy „Polska-Wschód” odbyły się XII Prezentacje Edukacyjno-Doradcze pod hasłem „Uczelnie w powiecie”. Patronat nad przedsięwzięciem objął starosta bielski dr inż. Sławomir Jerzy Snarski oraz burmistrz miasta Bielsk Podlaski.

  Czytaj więcej
 • Z prac Zarządu Powiatu – styczeń – luty 2014

  Na posiedzeniu 2 stycznia 2014 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 140203-podsumowanie1.jpg

  Podsumowanie roku 2013 w bielskiej policji

  W Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim odbyła się odprawa podsumowująca miniony rok pracy funkcjonariuszy. W spotkaniu z policjantami uczestniczył I zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego policji mł. insp. Adam Petelski.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 140128-xv-lecie1.jpg

  XV-lecie Powiatu Bielskiego

  Piętnasta rocznica reaktywowania powiatu bielskiego stała się tematem spotkania noworocznego starosty bielskiego w dniu 24 stycznia br., na które przybyli: duchowieństwo, władze wojewódzkie i samorządowe wszystkich szczebli, przedstawiciele urzędów, agencji, banków i instytucji, rektorzy uczelni wyższych i dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, przedstawiciele służb mundurowych, leśnych i harcerstwa, pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 140109-przebudowa01-bransk1.jpg

  Przebudowa dróg powiatowych

  W 2013 r. w powiecie bielskim przebudowano łącznie prawie 12 km dróg za kwotę ok. 6 mln zł. Wszystkie inwestycje prowadzone były wspólnie z samorządami gmin. Dwie najważniejsze to dokończenie przebudowy ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim oraz przebudowa ulic Binduga i Kilińskiego w Brańsku.

  Czytaj więcej
 • Projekt budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

  Na posiedzeniu 14 listopada br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok. To tzw. prowizorium budżetowe zakłada blisko 57 mln zł po stronie dochodów (przy planowanym wykonaniu dochodów w roku 2013 na poziomie ok. 55 mln zł) oraz po stronie wydatków – ok. 58 mln zł (planowane wykonanie w roku 2013 – ok. 55 mln zł). Ponadto przewiduje się, że wynik budżetowy w 2014 roku będzie ujemny, a planowany deficyt wyniesie 1,4 mln zł.

  Czytaj więcej
 • Stan środowiska na terenie powiatu bielskiego

  Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim na sesji w dniu 22 listopada br. zapoznała się z informacją o stanie środowiska na terenie Powiatu, opracowaną przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Jak wynika z przedstawionego dokumentu, od września 2012 r. do października 2013 r. na terenie powiatu przeprowadzono łącznie 51 kontroli w najbardziej uciążliwych podmiotach i obiektach, w niektórych przypadkach wymierzając kary pieniężne za naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

  Czytaj więcej
 • W Bielsku powstanie klinika kardiologii inwazyjnej

  Od kilku miesięcy trwają starania o nawiązanie współpracy z czołowymi ośrodkami kardiologicznymi w kraju w celu otwarcia przy bielskim szpitalu oddziału kardiologii inwazyjnej. Sukcesem zakończyły się negocjacje z firmą Necor sp. z o.o., która wyraziła zainteresowanie otwarciem swojej filii w Bielsku Podlaskim.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony