Aktualności

 • Projekt budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

  Na posiedzeniu 14 listopada br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok. To tzw. prowizorium budżetowe zakłada blisko 57 mln zł po stronie dochodów (przy planowanym wykonaniu dochodów w roku 2013 na poziomie ok. 55 mln zł) oraz po stronie wydatków – ok. 58 mln zł (planowane wykonanie w roku 2013 – ok. 55 mln zł). Ponadto przewiduje się, że wynik budżetowy w 2014 roku będzie ujemny, a planowany deficyt wyniesie 1,4 mln zł.

  Czytaj więcej
 • Stan środowiska na terenie powiatu bielskiego

  Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim na sesji w dniu 22 listopada br. zapoznała się z informacją o stanie środowiska na terenie Powiatu, opracowaną przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Jak wynika z przedstawionego dokumentu, od września 2012 r. do października 2013 r. na terenie powiatu przeprowadzono łącznie 51 kontroli w najbardziej uciążliwych podmiotach i obiektach, w niektórych przypadkach wymierzając kary pieniężne za naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

  Czytaj więcej
 • W Bielsku powstanie klinika kardiologii inwazyjnej

  Od kilku miesięcy trwają starania o nawiązanie współpracy z czołowymi ośrodkami kardiologicznymi w kraju w celu otwarcia przy bielskim szpitalu oddziału kardiologii inwazyjnej. Sukcesem zakończyły się negocjacje z firmą Necor sp. z o.o., która wyraziła zainteresowanie otwarciem swojej filii w Bielsku Podlaskim.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 140109-otwarcie1.jpg

  Otwarcie pracowni rezonansu

  Dziesiątego grudnia 2013 br. w bielskim szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie i wyświęcenie pracowni rezonansu magnetycznego.

  Czytaj więcej
 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych

  Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Bielskim na lata 2013-2018 została przyjęta uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 22 listopada 2013 r.

  Czytaj więcej
 • Bezrobocie w powiecie bielskim w 2013 roku

  Według informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, stopa bezrobocia w powiecie bielskim w 2013 r. wynosiła 9,5 proc. Ogólna liczba zarejestrowanych w powiecie bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 236 osób, głównie z powodu podjęcia pracy, rozpoczęcia stażu oraz niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Z takimi danymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie w 2013 r. zapoznała się Rada Powiatu podczas XXVI sesji. Jest to najniższy wynik w województwie podlaskim, chociaż w porównaniu do sytuacji sprzed roku wskaźnik ten uległ pogorszeniu o 0,6 proc. Stopa bezrobocia w województwie w końcu sierpnia br. kształtowała się na poziomie 14,5 proc. (w Polsce 13,0 proc.).

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 131121-inicjatywa1.jpg

  Inicjatywa utworzenia Bielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego

  Dziewiętnastego listopada br. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim z inicjatywy władz Powiatu Bielskiego odbyło się spotkanie dotyczące podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Bielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 131120-powstaje1.jpg

  Powstaje Bielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny

  Bielsk Podlaski w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej ma stać się jednym z subregionalnych ośrodków wzrostu. Taką rolę wyznacza mu również Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, przyjęta przez Sejmik 9 września br.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 131113-narodowe2.jpg

  Narodowe Święto Niepodległości

  Jedenastego listopada br. wszyscy Polacy obchodzili Narodowe Święto Niepodległości i 95. rocznicę odzyskania wolności Ojczyzny. Uroczystości rocznicowe obchodzono również w Bielsku Podlaskim.

  Czytaj więcej
 • Bielski SPZOZ najlepszy w Podlaskiem i jednym z najlepszych w Polsce

  W jubileuszowym, dziesiątym rankingu „Bezpieczny szpital 2013”, przygotowywanym przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, wzięło udział 256 placówek, które odpowiedziały na ankiety z pytaniami dotyczącymi sposobów zarządzania, wyposażenia i leczenia pacjentów.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony