Aktualności

 • Ilustracja do artykułu 120725-ku_czci1.jpg

  Ku czci pomordowanych bielszczan

  Piętnastego lipca, jak co roku, zapełniły się alejki przed pomnikiem Ofiar Barbarzyństwa na bielskim cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego. Liczni mieszkańcy miasta i powiatu przybyli, by uczynić zadość lokalnej tradycji i oddać hołd pomordowanym przez hitlerowców w lipcu 1943 roku rodzinom lokalnej inteligencji.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120725-samorzadowcy1.jpg

  Samorządowcy na sportowo

  Piętnastego czerwca 2012 r. na obiekcie sportowym Orlik 2012 w Szczuczynie odbyła się XII Olimpiada Samorządowa Województwa Podlaskiego.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120725-pierwsza_rocznica1.jpg

  Pierwsza rocznica powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej

  Dwudziestego czerwca br. Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim obchodził pierwszą rocznicę rozpoczęcia swojej działalności.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120725-zloty_jubileusz1.jpg

  Złoty jubileusz kapłaństwa ks. dziekana Ludwika Olszewskiego

  Jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził ks. prałat dr Ludwik Olszewski – dziekan bielski, proboszcz Parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120725-rubinowy_jubileusz1.jpg

  Rubinowy jubileusz „Podlaskich Kukułek”

  Czterdziestolecie działalności artystycznej obchodził Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”. Obchody stały się także okazją do zorganizowania VIII zjazdu byłych i obecnych członków zespołu.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu informacja01.jpg

  Równamy szanse

  W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski prowadzących kształcenie ogólne zrealizowany został projekt pt. „Równamy szanse” w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120605-najpopularniejszy01.jpg

  Najpopularniejszy Sportowiec Ziemi Bielskiej 2011

  Trzydziestego pierwszego maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się gala sportowa, podczas której podsumowano VIII plebiscyt na najpopularniejszego sportowca ziemi bielskiej i gmin wchodzących w skład powiatu bielskiego oraz IV plebiscyt na najpopularniejszego trenera ziemi bielskiej. Organizatorem imprezy była redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie” i Starosta Bielski, natomiast współorganizatorami – burmistrzowie miast i wójtowie gmin z terenu powiatu. Tegorocznej edycji plebiscytu patronowali senator RP Bohdan Paszkowski, Podlaska Rada Olimpijska i Zrzeszenie „Podlasie”.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120604-otwarcie1.jpg

  Otwarcie fabryki koncernu Ikea

  Dwudziestego czwartego maja w Koszkach w gminie Orla nastąpiło oficjalne otwarcie fabryki należącej do grupy Ikea. Budowa trwała niecałe dwa lata i kosztowała 140 mln euro. Jak podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, była to największa w 2010 r. inwestycja zagraniczna w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120423-turniej1.jpg

  Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  Dziewiętnastego kwietnia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wzięło w nich udział dziewięć drużyn ze szkół podstawowych i osiem ze szkół gimnazjalnych z terenu powiatu bielskiego.

  Czytaj więcej
 • Odświeżamy nasze miasta

  Dwudziestego dziewiątego marca w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pracownika oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE z przedstawicielami Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, Komendy Powiatowej Policji, Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu oraz programu „Odświeżamy nasze miasta Tob3Cit”.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony