Aktualności

 • Ilustracja do artykułu 130717-siedemdziesiata1.jpg

  Siedemdziesiąta rocznica mordu w Lesie Pilickim

  Na trwale zakorzenioną wśród mieszkańców miasta Bielsk Podlaski tradycją są obchody rocznicowe związane z zamordowaniem przez hitlerowców w dniu 15 lipca 1943 r. 50 bielszczan. Obecnie obchodzono okrągłą – 70. rocznicę tego tragicznego wydarzenia – które nadal, mimo upływu czasu, wywołuje duże emocje i chęć uczestniczenia w uroczystości upamiętniającej ofiary mordu.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 130710-x_zjazd01.jpg

  X zjazd absolwentów I LO w Bielsku Podlaskim

  W dniach 28-30 czerwca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim odbył się jubileuszowy X zjazd absolwentów. Na spotkanie przybyło 350 wychowawców i wychowanków najstarszego bielskiego liceum. Najliczniejszą grupę stanowili maturzyści, którzy egzamin dojrzałości zdawali w latach 60.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 130701-sadzimy1.jpg

  Sadzimy 500 mln drzew

  Na terenie uroczyska Osuszek (Leśnictwo Piliki) odbyło się wspólne sadzenie lasu z udziałem przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego, powiatu bielskiego, miasta Bielsk Podlaski i gminy Bielsk Podlaski, a także instytucji, straży i służb z terenu powiatu bielskiego.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 130701-uczennice1.jpg

  Uczennice Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z wizytą u starosty bielskiego

  Dwunastego czerwca br. laureatki IV Szkolnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki – Paulina Młodzianowska, Patrycja Zalewska i Karolina Olejnik – w nagrodę spędziły dzień w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, gdzie miały okazję zapoznać się – również od strony praktycznej – ze specyfiką funkcjonowania administracji samorządowej w powiecie.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 130627-dyplom2.jpg

  Dyplom dla Powiatu Bielskiego za zajęcie VII miejsca w rankingu ZPP

  Podczas posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich w Legionowie w dniu 19 czerwca br. starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski otrzymał z rąk ministra w Kancelarii Prezydenta Olgierda Dziekońskiego dyplom dla Powiatu Bielskiego za zajęcie VII miejsca w rankingu powiatów ZPP w 2012 roku.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 130625-wizyta01.jpg

  Wizyta na Ukrainie

  Na zaproszenie przewodniczącego Państwowej Administracji Rejonu Lubomelskiego, na Ukrainie gościła delegacja Powiatu Bielskiego.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 130624-podlaska1.jpg

  Podlaska sieć pozarządowa – seminarium podsumowujące

  Dwudziestego czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim odbyło się seminarium podsumowujące działalność wojewódzkiej sieci organizacji pozarządowych, realizowane w ramach projektu „Podlaska sieć pozarządowa”. Spotkanie zorganizowało Starostwo przy współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 130621-efekt1.jpg

  Efekt wart wysiłku

  Sceniczna adaptacja „Niemców” Leona Kruczkowskiego jest kolejnym, po „Świętoszku”, teatralnym wydarzeniem w naszej szkole, II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Po barokowej komedii, świetnie zagranej, przyszedł czas na dramat z 1949 roku, który zrodził się z ideologicznej refleksji nad przyczynami popularności hitleryzmu w państwie o tak wysokiej kulturze i humanistycznych tradycjach.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 130508-rozwoj2.jpg

  Rozwój współpracy transgranicznej w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa

  W dniach 16-17 kwietnia br. w Bielsku Podlaskim odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Rozwój współpracy transgranicznej w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa z powiatu bielskiego i rejonu lubomelskiego poprzez programy promocji zdrowia i profilaktyki z zakresu chorób onkologicznych i gruźliczych”, przygotowana przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 130327-targi1.jpg

  Targi edukacyjno-zawodowe

  W dniach 21-22 marca 2013 r. w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim odbyły się targi edukacyjno-zawodowe pod hasłem „Młodzieżowe priorytety – zawodowa edukacja”. Organizatorem przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez starostę bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony