Aktualności

 • Ilustracja do artykułu 100702-festyn01.jpg

  Festyn integracyjny „Z tobą chcę oglądać świat”

  Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim zorganizowali, już po raz drugi, festyn integracyjny, mający na celu prezentację szkoły i jej integrację ze środowiskiem lokalnym. Promocja szkoły w formie uroczystości z udziałem dzieci i młodzieży z bielskich placówek okazała się dużym sukcesem. Tłumy zgromadzonych bielszczan potwierdziły hasło festynu „Z tobą chcę oglądać świat”.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100626-ikea1.jpg

  Ikea – otwarta droga do budowy fabryki w powiecie bielskim

  Dwudziestego drugiego czerwca br. przedstawiciele szwedzkiego koncernu Ikea odebrali pozwolenie na budowę fabryki w okolicy Koszek w gminie Orla. Pozwoleniu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, co pozwala inwestorowi już teraz rozpocząć pierwszy etap budowy fabryki płyt HDF wraz z tartakiem, lakiernią i zapleczem technicznym.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100621-dzien1.jpg

  Dzień Kultury Rosyjskiej w Zespole Szkół Specjalnych

  W Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim odbył się Dzień Kultury Rosyjskiej. Językiem obcym nauczanym w szkole jest właśnie rosyjski. Aby poszerzyć wiedzę uczniów o Rosji, nauczyciele zorganizowali nietypowe lekcje – przepełnione symbolami, muzyką i tańcem.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100621-jan01.jpg

  Jan Paweł II – mój wzór do naśladowania

  Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim realizuje program wychowawczy „Jan Paweł II – mój wzór do naśladowania”, w ramach którego odbył się szereg ciekawych imprez przybliżających postać Ojca Świętego, jego życie, wartości i idee. Jedną z takich imprez był I Szkolny Konkurs Recytatorski, na którym uczniowie prezentowali twórczość swojego patrona.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100610-wizyta1.jpg

  Fundusze unijne w powiecie bielskim

  Dziewiątego czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie marszałka województwa podlaskiego Jarosława Dworzańskiego z samorządowcami z terenu powiatu bielskiego dotyczące wykorzystania środków unijnych przez poszczególne powiaty województwa podlaskiego. Na wstępie, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski powitał marszałka wraz z towarzyszącymi mu pracownikami departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz wszystkich przybyłych gości, w tym m.in. burmistrzów, wójtów i radnych.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100531-atrakcyjna1.jpg

  Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość. II edycja

  W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski prowadzących kształcenie zawodowe zrealizowany został projekt pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość. II edycja” w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100531-zajecia1.jpg

  Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych

  W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski prowadzących kształcenie ogólne zrealizowany został projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski” w ramach poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100428-marysia01.jpg

  Marysia i mama idą do muzeum

  Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 22-23 kwietnia 2010 r. zorganizowało konferencję „Marysia i mama idą do muzeum. Kierunki edukacji muzealnej”. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski. W sympozjum wzięło udział około 50 edukatorów reprezentujących ponad 20 muzeów z Polski, Białorusi i Ukrainy.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100426-nowe1.jpg

  Nowe, lepsze drogi w powiecie bielskim

  Dwudziestego szóstego kwietnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie wojewody podlaskiego z władzami samorządów lokalnych powiatu bielskiego, podczas którego zostały podpisane umowy dotyczące realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100422-turniej1.jpg

  Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  Dwudziestego kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony