Aktualności

 • Ilustracja do artykułu 130201-spotkanie01.jpg

  Spotkanie noworoczne u starosty bielskiego

  W ostatnim dniu stycznia w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej odbyło się spotkanie noworoczne starosty z duchowieństwem, przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów. W programie uroczystości były m.in. występy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, II LO oraz zespołu Podlaskie Kukułki.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 130122-150_rocznica1.jpg

  Sto pięćdziesiąta rocznica wybuchu powstania styczniowego

  Dwudziestego drugiego stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe – obok powstania listopadowego największy zryw niepodległościowy Polaków w XIX w., obejmujący swym zasięgiem tereny zaboru rosyjskiego. Z bronią w ręku walczyło i aktywnie działało na rzecz powstańców ok. 200 tys. osób. Stoczono ponad tysiąc bitew i potyczek, ale powstanie zakończyło się klęską, która przyniosła okrutne represje ze strony władz carskich. Tysiące Polaków zesłano na Sybir i skazano na śmierć, skonfiskowano wiele majątków szlacheckich, skasowano klasztory i zamknięto kościoły.

  Czytaj więcej
 • II Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn o puchar Starosty Bielskiego

  Trzynastego stycznia br. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce rozegrano II Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn o Puchar Starosty Bielskiego. W turnieju udział wzięło sześć drużyn, a mecze rozgrywano w dwóch grupach po trzy zespoły w każdej.

  Czytaj więcej
 • Powiat Bielski siódmy w rankingu Związków Powiatów Polskich 2012!

  W dorocznym rankingu, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich, Powiat Bielski zajął siódme miejsce.

  Czytaj więcej
 • II Liceum ponownie najlepszą szkołą w powiecie bielskim

  II Liceum ponownie najlepszą szkołą w powiecie bielskimZdolni i pracowici uczniowie, oddani swojej pracy nauczyciele, mądrze zarządzający dyrektorzy – to najkrótszy i najlepszy przepis na dobrą szkołę. Właśnie takie szkoły są nagradzane w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, który został ogłoszony 10 stycznia 2013 r. już po raz 15.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 130103-nowa_hala1.jpg

  Nowa hala sportowa w Zespole Szkół nr 1

  Tradycją Zespołu Szkół nr 1 w Bielsu Podlaskim im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego jest obchodzone w listopadzie święto szkoły. W bieżącym roku odbyło się ono 14 listopada i było połączone z uroczystym poświęceniem i otwarciem hali sportowej. Kapitalny remont obiektu sportowego był możliwy dzięki przychylności władz powiatowych.

  Czytaj więcej
 • Bezrobocie na terenie powiatu bielskiego w 2012 roku

  W powiecie bielskim, według stanu na koniec listopada br., zarejestrowanych jest 2078 osób bezrobotnych. Ich liczba od czterech lat oscyluje w granicach 2000 osób ulegając nieznacznym wahaniom z powodu sezonowości w zatrudnieniu i we wsparciu zatrudnienia za pomocą Funduszu Pracy. Prawie 60 proc. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim bezrobotnych zamieszkuje na terenie Bielska Podlaskiego. Stopa bezrobocia w naszym powiecie należy do najniższych w województwie podlaskim, w październiku wynosiła 8,7 proc. (w województwie podlaskim – 13,9 proc.).

  Czytaj więcej
 • Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu bielskiego

  Na terenie naszego powiatu do października miały miejsce 33 wypadki drogowe, w wyniku których śmierć na miejscu poniosło dziewięć osób, zaś obrażeń ciała doznało 29 osób. Zarejestrowano 280 kolizji drogowych i stłuczek.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 121214-bielska1.jpg

  Bielska mapa przemian nagrodzona

  Duży sukces odniósł Adrian Oniszczuk – uczeń bielskiego II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Otrzymał on nagrodę za stworzony przez siebie blog ukazujący inwestycje unijne w województwie podlaskim.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 121214-podlaska1.jpg

  Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej

  Dwunastego grudnia 2012 r. w zajeździe Cztery Pory Roku w Pilikach odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner AKIE wspólnie z powiatem białostockim, powiatem bielskim, Europejską Fundacją Odnowy i Rozwoju Terytorialnego oraz Fundacją Biznes i Prawo.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony