Aktualności

 • Ilustracja do artykułu 100426-nowe1.jpg

  Nowe, lepsze drogi w powiecie bielskim

  Dwudziestego szóstego kwietnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie wojewody podlaskiego z władzami samorządów lokalnych powiatu bielskiego, podczas którego zostały podpisane umowy dotyczące realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100422-turniej1.jpg

  Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  Dwudziestego kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100421-powiat1.jpg

  Powiat bielski uczcił pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

  Piętnastego kwietnia br. na placu Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, przed ratuszem, zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne w intencji wszystkich ofiar katastrofy lotniczej, która wydarzyła się 10 kwietnia br. pod Smoleńskiem.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100325-kon1.jpg

  Koń – zwierzę z przyszłością

  Wojewódzki Związek Hodowców Koni, jak co roku zwołuje walne zebrania członków zrzeszonych w kołach terenowych. W powiecie bielskim zebranie koła odbyło się 18 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100325-centrum1.jpg

  Centrum Aktywizacji Zawodowej

  W 2009 roku rozpoczęto inwestycję związaną z wyodrębnieniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej, będącego wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, która będzie realizowała zadania w zakresie usług oraz instrumentów rynku pracy. Potrzeba wyodrębnienia wynika ze zmieniającego się charakteru działania PUP. Nie jest to już instytucja udzielająca bezrobotnym wsparcia tylko o charakterze socjalnym i zasiłkowym, lecz podmiot realizujący przede wszystkim aktywną politykę na rynku pracy.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100325-uczelnie1.jpg

  Uczelnie w powiecie po raz ósmy

  Dwudziestego piątego lutego br. w bielskim Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski już po raz ósmy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych mogła uczestniczyć w przedsięwzięciu edukacyjno-wystawienniczym pod hasłem „Uczelnie w powiecie”. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście uczelni państwowych i prywatnych z Białegostoku, Siedlec, Lublina i Białej Podlaskiej, m.in. Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Podlaska w Siedlcach, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Jana Pawła II w Suwałkach. W trakcie imprezy odbyły się debaty na temat „Jakie kadry dla nowoczesnej gospodarki?” oraz konkursy na najbogatszą ofertę edukacyjną i najciekawsze stoisko na prezentacjach.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100317-powiat1.jpg

  Powiat buduje mosty współpracy transgranicznej

  Piętnastego lutego 2010 r. delegacja Powiatu Bielskiego, na czele z wicestarostą Piotrem Bożko, przebywała z wizytą w rejonie mostowskim na Białorusi. Gości z Polski powitał Aliaksiej Szafarewicz – przewodniczący Mostowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, zastępca przewodniczącego Dzymitry Bulak oraz konsul Republiki Białoruś w Białymstoku Natalia Miśkiewicz.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 100128-orzel1.jpg

  Orzeł, tur i Powiat Bielski – czyli jak powstały insygnia powiatowe

  Z przyjemnością informujemy, że Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim na sesji 27 stycznia 2010 r. podjęła historyczną uchwałę nr XXXIII/221/10 w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Bielskiego: herbu, flagi, pieczęci, sztandaru, łańcucha Starosty Bielskiego i laski Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim. Następnie wszyscy radni podpisali uroczysty akt nadania herbu Powiatowi Bielskiemu, spisany przez sekretarza powiatu Ryszarda Anusiewicza.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 091110-podlasie1.jpg

  Podlasie – pejzaż, człowiek, architektura

  Szesnastego października br. w hali dworca Polskich Kolei Państwowych w Bielsku Podlaskim miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej, która jest efektem pracy uczestników warsztatów fotograficznych „Podlasie trzy plus”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Okno w Bielsku Podlaskim, a zrealizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

  Czytaj więcej
 • Odnowienie certyfikatu ISO przez Starostwo

  Osiemnastego października 2006 r. w wyniku pozytywnego rezultatu auditu certyfikacyjnego niezależna jednostka certyfikująca – Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja sp. z o.o. w Gdyni – nadała Starostwu Powiatowemu w Bielsku Podlaskim certyfikat na dowód, że opracowany i wdrożony w Starostwie system zarządzania jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2001 w zakresie realizacji przez Starostwo zadań powiatowej administracji samorządowej poprzez świadczenie usług publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony