Aktualności

 • Ilustracja do artykułu informacja01.jpg

  Równamy szanse

  W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski prowadzących kształcenie ogólne zrealizowany został projekt pt. „Równamy szanse” w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120605-najpopularniejszy01.jpg

  Najpopularniejszy Sportowiec Ziemi Bielskiej 2011

  Trzydziestego pierwszego maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się gala sportowa, podczas której podsumowano VIII plebiscyt na najpopularniejszego sportowca ziemi bielskiej i gmin wchodzących w skład powiatu bielskiego oraz IV plebiscyt na najpopularniejszego trenera ziemi bielskiej. Organizatorem imprezy była redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie” i Starosta Bielski, natomiast współorganizatorami – burmistrzowie miast i wójtowie gmin z terenu powiatu. Tegorocznej edycji plebiscytu patronowali senator RP Bohdan Paszkowski, Podlaska Rada Olimpijska i Zrzeszenie „Podlasie”.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120604-otwarcie1.jpg

  Otwarcie fabryki koncernu Ikea

  Dwudziestego czwartego maja w Koszkach w gminie Orla nastąpiło oficjalne otwarcie fabryki należącej do grupy Ikea. Budowa trwała niecałe dwa lata i kosztowała 140 mln euro. Jak podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, była to największa w 2010 r. inwestycja zagraniczna w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120423-turniej1.jpg

  Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  Dziewiętnastego kwietnia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wzięło w nich udział dziewięć drużyn ze szkół podstawowych i osiem ze szkół gimnazjalnych z terenu powiatu bielskiego.

  Czytaj więcej
 • Odświeżamy nasze miasta

  Dwudziestego dziewiątego marca w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pracownika oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE z przedstawicielami Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, Komendy Powiatowej Policji, Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu oraz programu „Odświeżamy nasze miasta Tob3Cit”.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120403-targi01.jpg

  Targi edukacyjno-zawodowe

  Dwudziestego dziewiątego i trzydziestego marca 2012 r. w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim odbyły się targi edukacyjno-zawodowe pod hasłem „Mój zawodowy plan – edukacja – kwalifikacje – praca”. Organizatorem przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez starostę bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120404-uczelnie1.jpg

  Uczelnie w powiecie po raz dziesiąty

  Dwudziestego lutego w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, z inicjatywy redakcji „Wieści Podlaskich” i Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy „Polska-Wschód”, odbyły się X prezentacje pod hasłem „Uczelnie w powiecie”. Patronat nad przedsięwzięciem objął starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski oraz burmistrz miasta Bielsk Podlaski Eugeniusz Berezowiec.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120404-ii_mistrzostwa1.jpg

  II Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Badmintonie

  Dwudziestego dziewiątego lutego w hali sportowej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, odbyły się II Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Badmintonie zorganizowane przez Podlaski Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni Razem” oraz ZSS.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120404-sytuacja1.jpg

  Sytuacja na lokalnym rynku pracy

  Dwudziestego pierwszego marca odbyła się prezentacja wyników badań podaży i popytu na pracę w 2011 r. na terenie województwa podlaskiego. Szczegółowej analizy dokonało Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych funkcjonujące przy Wydziale Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 120404-xiii_mistrzostwa1.jpg

  XIII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym

  Dwudziestego czwartego marca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu odbyły się XIII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym zorganizowane przez Podlaski Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni Razem” oraz OSW w Długoborzu.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony