Aktualności

 • Ilustracja do artykułu IMG_1906-640.JPG

  Powiat bielski wraca do normalności

  Po półtoramiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa powoli przywracany jest normalny tryb działania Powiatu. Choć wciąż jeszcze z ograniczeniami, bardziej dostępne dla jego mieszkańców są już Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu. Także członkowie Zarządu Powiatu po raz pierwszy od kilku tygodni mogli spotkać się bezpośrednio na posiedzeniu.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu shopping-640.jpg

  Porady konsumenckie w czasie epidemii koronawirusa

  W okresie narodowej kwarantanny spowodowanej epidemią koronawirusa nie zanikły problemy mieszkańców powiatu związane z naruszaniem ich praw należnych im jako klientom placówek handlowych i usługowych. Swoją pomoc nieprzerwanie świadczy im powiatowy rzecznik konsumentów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu pieniądze640.jpg

  Wykonanie budżetu i bilans Powiatu za 2019 rok

  Zarząd Powiatu na posiedzeniu 14 maja br. podał do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za 2019 rok. Zatwierdzono także łączny bilans, zawierający m.in. podsumowanie pasywów i aktywów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu laptop - zdj ilustracyjne Pexels z Pixabay640.jpg

  Zarząd Powiatu wspiera zdalną szkołę laptopami

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło wniosek złożony przez Powiat Bielski na zakup laptopów do szkół z przeznaczeniem na zdalne nauczanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 20200313_080621_HDR.jpg

  Zarząd Powiatu w walce z koronawirusem – przegląd działań

  Zarząd Powiatu i starosta bielski od początku pojawienia się zagrożenia spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 podjęli szereg działań mających uchronić przed zarażeniem pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz mieszkańców powiatu. W przypadku tych ostatnich podejmowane kroki miały charakter ogólnej ochrony całej społeczności lokalnej, jak też pieczy nad zdrowiem klientów załatwiających swoje sprawy w Starostwie.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu niedoplatna pomoc prawna.jpg

  Zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

  W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 zawiesza się do 31 maja 2020 r. osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. 010.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu Zdalne posiedzenie zarządu ZPP. W prawym górnym rogu wiceprezes Sławomir Jerzy Snarski.jpg

  Związek Powiatów Polskich a koronawirus

  Nowa, nieprzewidziana i zaskakująca dla nas wszystkich epidemia koronawirusa wywołała wiele problemów we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Powstałe zagrożenie uderzyło w nas wszystkich – zwykłych obywateli, ale też w znaczący sposób wpłynęło na działalność organów administracji publicznej, w tym także na samorządy powiatowe. Z pomocną dłonią od początku tego niezwykłego stanu zagrożenia ruszył Związek Powiatów Polskich, który starał się wyjaśniać wprowadzane nowe regulacje prawne, w określonych sytuacjach podejmował interwencje w instytucjach rządowych, wydawał opinie i interpretacje do wprowadzanych rozwiązań prawnych, związanych z walką z koronawirusem. Zarząd Związku, w którym funkcję wiceprezesa pełni starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, był na tym polu szczególnie aktywny, kilkakrotnie obradując na wideokonferencjach oraz prowadząc zwyczajowe posiedzenia w trybie konsultacji elektronicznych.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu Starosta Sławomir Jerzy Snarski odbiera symboliczny czek640.jpg

  Promesa na zadania drogowe Powiatu

  Piątego maja br. starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski odebrał z rąk wojewody podlaskiego promesę na dofinansowanie zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łącznie na teren powiatu bielskiego przypadła kwota blisko 7 mln zł, z czego ponad 1,6 mln przeznaczone zostało na zadania realizowane przez gminy. Ceremonia została przeprowadzona z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu informator szkolny.png

  Informator szkolny

  Oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez Powiat Bielski na rok szkolny 2020/2021

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu zdalna praca.png

  Zdalna praca organów Powiatu

  Konieczność zwiększonej izolacji spowodowana zagrożeniem epidemiologicznym wymusza na zarządzie i radzie powiatu inny niż zwykle tryb obrad. Elektronizacja administracji publicznej i ostatnie zmiany przepisów pozwalają obecnie na kontaktowanie się członków organów kolegialnych Powiatu w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W naszym przypadku wykorzystany do tego został komunikator, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie wideokonferencji z udziałem nawet kilkudziesięciu osób. Natomiast organizację obrad umożliwia program Esesja, rejestrujący przebieg głosowań.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony