Aktualności

 • Ilustracja do artykułu 20170324_140306.jpg

  Bielskie Orły z medalami!

  Orły z Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, pod kierunkiem Dariusza Filimoniuka, osiągnęły sukces na olimpiadzie w Austrii!

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu sesja Rady Powiatu.jpg

  XX i XXI sesje Rady Powiatu

  W lutym i marcu br. na dwóch sesjach obradowała Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim. Podjęła ona 15 uchwał, zapoznała się z 13 sprawozdaniami i informacjami oraz dwiema uchwałami innych podmiotów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu wheelchair-1629490_960_720.jpg

  Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

  Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podczas obrad XX sesji 14 lutego br. podjęła uchwałę przyjmującą do realizacji powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie bielskim w latach 2017-2021.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu DSC00284_kpp.jpg

  Bezpieczny powiat bielski

  Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu bielskiego to jeden z najważniejszych problemów, na których koncentruje się uwaga władz samorządowych, chociaż w świadomości społecznej pozostający w cieniu innych dziedzin życia.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu Education.jpg

  Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Rada Powiatu na sesji 23 marca br. podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., mających siedzibę na obszarze powiatu bielskiego.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu laureat_powiatow1.jpg

  Powiat Bielski na piątym miejscu w rankingu powiatów!

  Po raz kolejny jury konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

  101. posiedzenie Zarządu Powiatu

  Na posiedzeniu 30 marca br. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej działki nr geod. 560, w obrębie gruntów wsi Samułki Duże i Małe, gm. Wyszki, poprzez wyłączenie z użytkowania dotychczasowej drogi, – w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, – w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

  100. posiedzenie Zarządu Powiatu

  Na posiedzeniu 23 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim do realizacji zadań w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” w imieniu Powiatu Bielskiego, – w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2016 r.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

  99. posiedzenie Zarządu Powiatu

  Na posiedzeniu 17 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu drogi wojewódzkiej nr 659: Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Droga nr 66; – zmieniającą uchwałę w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim; – w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok.

  Czytaj więcej
 • Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w Częstochowie

  Szóstego marca 2017 r. w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

  Czytaj więcej

Menu kontekstowe

Powrót na początek strony