Inicjatywa utworzenia Bielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego

Dziewiętnastego listopada br. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim z inicjatywy władz Powiatu Bielskiego odbyło się spotkanie dotyczące podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Bielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego.

Ilustracja do artykułu 131121-inicjatywa1.jpg

W spotkaniu uczestniczyli: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które wyraziły wolę utworzenia wspólnego obszaru funkcjonalnego, tj. zastępca burmistrza miasta Bielsk Podlaski Walentyna Szymczuk, burmistrzowie: Czesław Sokołowski (Brańsk), Mirosław Reczko (Ciechanowiec), Irena Niegierewicz (Kleszczele), Stanisław Roch Wyszyński (Szepietowo), wójtowie gmin: Raisa Rajecka (Bielsk Podlaski), Stanisław Derehajło (Boćki), Krzysztof Jaworowski (Brańsk), Piotr Selwesiuk (Orla), Andrzej Anusiewicz (Rudka), Ryszard Perkowski (Wyszki), Jerzy Wasiluk (Czyże), Leon Małaszewski (Dubicze Cerkiewne), Jerzy Szykuła (Czeremcha), Grażyna Jaszczuk (Milejczyce), Marek Kaczyński (Nowe Piekuty), Antoni Tymiński (Grodzisk), Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk (Klukowo) oraz zastępca wójta gminy Dziadkowice Ryszard Piotrowski.

Otwarcia spotkania dokonał starosta Snarski, który w swoim wystąpieniu odniósł się do zapisów strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 przyjętej przez Sejmik Województwa Podlaskiego, która zaliczyła Bielsk Podlaski do jednego z subregionalnych ośrodków wzrostu w ramach obszarów strategicznej interwencji. Starosta podkreślił, iż zgodnie ze strategią, z uwagi na pełnione funkcje ponadlokalne, Bielsk Podlaski powinien być wspierany w rozwoju usług publicznych nie tylko jako ośrodek subregionalny, ale także w ramach swego obszaru funkcjonalnego. Zatem, w celu realizacji zapisów strategii oraz uwzględniając istniejące więzi społeczne, gospodarcze i przestrzenne oraz wspólną specyfikę środowiskowo-przyrodniczą na obszarze jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenie Powiatu Bielskiego graniczących z nim, w trakcie spotkania został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Bielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego.

zdjęcie: Inicjatywa utworzenia Bielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego

Współpraca na rzecz utworzenia i rozwoju BSOF realizowana będzie w szczególności poprzez podjęcie działań i realizację projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów oraz rozwoju jednostek samorządu terytorialnego należących do obszaru funkcjonalnego, a także poprzez współpracę w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w szczególności w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Ponadto utworzenie BSOF w istotny sposób przyczyni się do realizacji celów strategicznych i operacyjnych określonych w strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 w zakresie m.in. rozwoju zrównoważonego transportu łączącego Bielsk Podlaski i jego obszar funkcjonalny, rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o potencjały o charakterze endogenicznym (wewnętrznym) oraz poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze funkcjonalnym.

 

mm

Powrót na początek strony