Innowacyjny Powiat Bielski!

Dwudziestego siódmego października 2014 r. w Warszawie w sali kolumnowej Sejmu podczas konferencji „Innowacyjny samorząd”, zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Związek Powiatów Polskich, odbyła się uroczystość podsumowania i ogłoszenia wyników konkursu ZPP Innowacyjny Samorząd.

zdjęcie: dyplom

Celem konkursu jest upowszechnienie dobrych, innowacyjnych praktyk, realizowanych przez samorządy powiatowe na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot mieszkańców. Tym samym ZPP promuje inicjatywy wykraczające poza zadania obowiązkowe i standardowe, a jednocześnie efektywne w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Konkurs podzielono na sześć kategorii, w których wyłoniono laureatów i wręczono nagrody główne. Poza tym przyznano wyróżnienia i nagrody specjalne.

zdjęcie: dyplom

Powiat Bielski został laureatem w kategorii „Kształcenie zawodowe i ustawiczne” za projekt „Wprowadzenie w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego dualnego systemu kształcenia w zawodach budowlanych”. Ponadto Powiat otrzymał dyplom i statuetkę z tytułem „Powiat innowacyjny 2014” za całokształt działalności.

Należy nadmienić, iż drugim projektem zgłoszonym przez Powiat Bielski do konkursu, w kategorii profilaktyka i promocja zdrowia, był projekt „Rozwój współpracy transgranicznej w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa z powiatu bielskiego i rejonu lubomelskiego poprzez programy promocji zdrowia i profilaktyki z zakresu chorób onkologicznych i gruźliczych”.

zdjęcie: statuetka

Nagrody z rąk przewodniczącego kapituły konkursu Jerzego Stępnia (współtwórcy reformy samorządu terytorialnego i byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego) odebrał starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski.

 

ei

Powrót na początek strony