IX sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Trzydziestego pierwszego lipca br. radni powiatowi debatowali na kolejnej sesji, zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu. Krótkie obrady dotyczyły spraw finansowych.

Ilustracja do artykułu IX sesja RP 640.jpg

Zasadniczym powodem zwołania sesji była konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu, m.in. związanych z otrzymaniem dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Do budżetu wpłynęły środki na realizację zadań drogowych. Dzięki temu w roku bieżącym wykonane zostaną inwestycje: droga w miejscowości Koszki, ulica w miejscowości Spieszyn oraz droga Andryjanki – Wygonowo. Ponadto zwiększono środki pochodzące z budżetu gminy Bielsk Podlaski na przebudowę mostu przez rzekę Biała (na odcinku Dubiażyn – Podbiele).

Rada Powiatu podjęła także uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej miastu Bielsk Podlaski. Środki finansowe w wysokości 500 tys. zł zostaną przekazane na budowę Bielskiego Domu Kultury. W 2020 roku Powiat przekaże kolejną transzę pomocy o identycznej wartości.

 

pd

Powrót na początek strony