Jubileusz 40-lecia DPS w Brańsku oraz 10-lecie nadania imienia Jana Pawła II

Drugiego września 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku odbyła się niecodzienna uroczystość. Świętowano 40-lecie powstania placówki oraz 10-lecie nadania jej imienia Jana Pawła II. W obchodach udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, wojewoda podlaski Andrzej Meyer, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko, radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie, kierownicy jednostek organizacyjnych i służb powiatowych, kierownicy i przedstawiciele zakładów pracy i instytucji współpracujących, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Licznie przybyli obecni i byli pracownicy Domu oraz jego mieszkańcy.

Ilustracja do artykułu 150909-jubileusz40-lecia1.jpg

Eucharystię celebrował ks. Tadeusza Pikus, biskup drohiczyński

Uroczystość rozpoczęła się eucharystią celebrowaną w miejscowym kościele parafialnym przez biskupa Tadeusza Pikusa. Biskup w swojej homilii m.in. podziękował za pomoc udzielaną ludziom starym i chorym. Powiedział także, że każdy musi się uczyć zarówno przychodzić innym z pomocą, jak też ją od innych przyjmować. Wzorem takiej postawy jest patron placówki św. Jan Paweł II. Po eucharystii przy pomniku św. Jana Pawła II odmówiono modlitwę i złożono wiązanki kwiatów.

zdjęcie: Jubileusz 40-lecia DPS w Brańsku oraz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II

Dalsza część uroczystości odbyła się w zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej. Dyrektor Domu Walentyna Tokajuk w swoim wystąpieniu przedstawiła historię i ideę działalności Domu oraz przekazała podziękowania za ofiarną pracę wszystkim pracownikom. Na prośbę dyrektor Domu zmarłych pracowników i mieszkańców Domu uczczono chwilą ciszy.

zdjęcie: Dyrektor Domu Walentyna Tokajuk przedstawiła historię i ideę działalności Domu

Dyrektor Domu Walentyna Tokajuk przedstawiła historię i ideę działalności Domu

Przekrój najważniejszych wydarzeń z okresu 40 lat placówki przedstawiono w prezentacji multimedialnej.

zdjęcie: Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski pogratulował osiągnięć placówki

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski pogratulował osiągnięć placówki

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski pogratulował osiągnięć placówki w minionym 40-leciu, w tym stworzenie dobrych warunków pobytu mieszkańców oraz przyjaznej i rodzinnej atmosfery. Nawiązał także do nadania przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim w 2005 r. imienia Jana Pawła II. Starosta podkreślił, iż Dom Pomocy Społecznej otrzymał to zaszczytne imię, ponieważ tak jak ich patron, godnie podchodzi do starości i cierpienia, jest blisko tych, którzy potrzebują pomocy we wszystkich fazach swego życia.

zdjęcie: Wojewoda Andrzej Meyer i starosta wręczyli odznaczenia państwowe

Wojewoda Andrzej Meyer i starosta wręczyli odznaczenia państwowe

Następnie wojewoda Andrzej Meyer i starosta wręczyli odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Srebrny Krzyż Zasługi – dyrektor Tokajuk oraz 13 Złotych Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Domu, którzy przepracowali nienagannie ponad 30 lat. Następnie starosta i dyrektor Domu wręczyli 30 pracownikom o najdłuższym stażu pracy w DPS dyplomy i wyróżnienia. Odznaczonym i wyróżnionym pogratulowali ksiądz biskup i wojewoda, a także licznie przybyli na uroczystość goście przekazując słowa uznania, listy gratulacyjne i upominki.

zdjęcie: Dyrektor DPS z podobiecznymi

Za przyznanie pracownikom medali oraz wyróżnień podziękowała Anna Klinicka. W dalszej części uroczystości wicestarosta Piotr Bożko wręczył mieszkańcom Domu podziękowania i upominki za udział w terapii zajęciowej, za pracę na rzecz Domu i reprezentowanie Domu na zewnątrz.

zdjęcie: Na zakończenie uroczystości wystąpił chórek pracowników

Na zakończenie uroczystości wystąpił chórek pracowników, który utworzono na tę szczególną uroczystość. Krótką część artystyczną przedstawili również mieszkańcy Domu, którzy przygotowując się do jubileuszu własnoręcznie w ramach terapii zajęciowej przygotowali wszystkim zaproszonym gościom prezenty w postaci obrazów wyszywanych haftem krzyżykowym oraz bukietów kwiatów.

Należy wspomnieć, że zorganizowanie jubileuszu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu licznych sponsorów, którym w dowód wdzięczności wręczono podziękowania i upominki. Dzień upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze.

Powrót na początek strony