Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

Dwudziestego dziewiątego czerwca br. w Korycinach odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego. W posiedzeniu wzięli udział prócz starostów przedstawiciele rządu, administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, gmin z terenu powiatów bielskiego i siemiatyckiego oraz przedstawiciele Związku Powiatów Polskich.

Ilustracja do artykułu 150703-posiedzenie_konwentu1.jpg

W ramach obrad poruszono szereg istotnych tematów. Marek Wójcik – wiceminister administracji i cyfryzacji omówił usprawnienia działań administracji publicznej w dobie cyfryzacji w aspekcie prowadzonych działań oraz planów Ministerstwa. Emilia Maciejewska z Ministerstwa Edukacji Narodowej dokonała prezentacji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego. Wiceminister skarbu państwa Cezary Gabryjączyk przybliżył temat gospodarki zasobami skarbu państwa oraz planowanych kierunkom zmian. Temat przyszłości służby zdrowia był udziałem wiceministra zdrowia Cieślukowskiego. Przedstawiciele ZPP skupili się na gospodarce niskoemisyjnej, rozwiązaniach proekologicznych oraz możliwościach ich finansowania ze środków nowej perspektywy Unii Europejskiej.

zdjęcie: Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

zdjęcie: Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

zdjęcie: Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

zdjęcie: Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

zdjęcie: Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

 

ei

Powrót na początek strony