Podlaskie Kukułki – 45 lat na scenie!

Dwudziestego czwartego czerwca 2017 r. swój jubileusz obchodziły Podlaskie Kukułki. Główne uroczystości odbyły się w Bielskim Domu Kultury.

Ilustracja do artykułu P6245002.JPG

Już 45 lat na scenie gości Zespół Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki – jeden z najbardziej rozpoznawalnych tego rodzaju zespołów w naszym regionie, który działa przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Z okazji jubileuszu został zorganizowany koncert. Była to okazja nie tylko do prezentacji dorobku artystycznego zespołu, lecz również do wspomnień, gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład w upowszechnianie tradycji ludowej i regionalnej.

zdjęcie: Podlaskie Kukułki – 45 lat na scenie

Na przestrzeni blisko pół wieku istnienia Kukułki koncertowały ponad 1550 razy w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Nieprzerwanie czerpią inspirację z bogactwa ludowych piosenek, obrzędów, tańców i przyśpiewek. Do zespołu corocznie trafiają młodzi ludzie, którzy chcą bezpośrednio obcować z kulturą ludową. Kukułki dają również możliwość rozwijania indywidualnych talentów wokalnych i tanecznych.

Podlaskie Kukułki powstały w 1972 r. z inicjatywy Aleksandra Wiśniewskiego, ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, oraz Mikołaja Turkowicza, pedagoga tejże szkoły.

zdjęcie: Podlaskie Kukułki – 45 lat na scenie

Jubileuszowy koncert otworzył dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej Bolesław Hryniewicki. W koncercie udział wzięło ponad 60 osób, zarówno młodzieży szkolnej, jak i członków zespołu z różnych lat jego działalności.

W koncercie gościnnie wystąpiły Małe Kukułki ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim oraz schola Karmelki z parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim.

Na jubileuszowym koncercie nie zabrakło również znakomitych gości, a przede wszystkim byłych członków zespołu. Sala pękała w szwach od zgromadzonych widzów.

zdjęcie: Podlaskie Kukułki – 45 lat na scenie

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, współorganizator koncertu, przekazał kierownictwu zespołu swoje podziękowanie za osobiste zaangażowanie w działalność Kukułek, które wywarły wielki wpływ na zachowanie lokalnej tradycji i kultury poprzez promocję bogactwa zwyczajów i obrzędów ludowych od wieków kształtujących tożsamość mieszkańców powiatu bielskiego.

Gratulacje i podziękowania jubilatom złożyli również ordynariusz diecezji drohiczyńskiej ksiądz biskup Tadeusz Pikus, przedstawiciel metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy – ojciec Sławomir Chwojko, burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski, wójt gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka, przedstawiciel ministra nauki i szkolnictwa wyższego Stanisław Derehajło, przedstawiciel senatora RP Tadeusza Romańczuka – Piotr Żukowski, przedstawiciel marszałka województwa podlaskiego – Walenty Korycki, podlaski wicekurator oświaty Bożena Dzitkowska oraz wielu innych. Wszyscy wyrazili wdzięczność za ogrom prac włożonych w funkcjonowanie zespołu, który jest dumą Podlasia oraz za możliwość uczestniczenia w koncercie jubileuszowym, który był prawdziwą ucztą duchową. Podczas przemówienia ordynariusza drohiczyńskiego, który wyraził ogromne uznanie dla zespołu, jedna z kukułek porwała biskupa do tańca!

zdjęcie: Podlaskie Kukułki – 45 lat na scenie

O tym, że zespół pełni ważną rolę w promowaniu dziedzictwa kulturowego, świadczy przyznany kierownikowi Podlaskich Kukułek Mikołajowi Turkowiczowi brązowy medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis”, który wręczył przedstawiciel ministra kultury i dziedzictwa narodowego Michał Góras. Zespół został uhonorowany Medalem Honorowym za Zasługi dla Kultury Polskiej.

Dwugodzinny koncert zespół rozpoczął wiązanką polonezów i białym mazurem. Zaprezentowano następnie wiele suit z różnych regionów Polski, m.in.: podlaską, rzeszowską, krakowską, sądecką, łowicką i staromiejską.

Oprócz tańców i pieśni w programie przedstawiony był również obrzęd nocy sobótkowej, do której zespół wrócił po wielu latach. Piękny obraz tego obrzędu, w którym pokazano wiele pieśni, oracji sobótkowych i porzekadeł ludowych przeniósł zgromadzonych gości w magiczny klimat.

zdjęcie: Podlaskie Kukułki – 45 lat na scenie

Koncert zakończył się sztandarową piosenką zespołu – „Kukułeczką”.

Istniejący przez 45 lat zespół z przytupem obchodził swój jubileusz. Wspomnieniom i gratulacjom nie było końca. I choć to już niemal pół wieku, to wręczona w prezencie kronika zobowiązuje Kukułki do dalszej działalności, którą będzie można w tej księdze dokumentować.

 

ek

Powrót na początek strony