Nabór do służby przygotowawczej w wojsku

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej. Jest to rodzaj służby wprowadzony dla pełnoletnich kobiet i mężczyzn, którzy nigdy nie pełnili służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dając im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej.

Ilustracja do artykułu 0831NABÓR_plakat 640.jpg

Warunki powołania:
– złożenie wniosku w WKU w terminie lipiec – sierpień 2019,
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– niekaralność za przestępstwa umyślne,
– wykształcenie co najmniej gimnazjalne,
– posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia czynnej służby wojskowej (stosowne skierowania otrzymasz w WKU).

Wynagrodzenie i uprawnienia w okresie czteromiesięcznego szkolenia:
– bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna, ubezpieczenie, ulgowe przejazdy, urlopy,
– miesięczne uposażenie w okresie szkolenia w wysokości 1095 zł brutto,
– na zakończenie szkolenia odprawa finansowa w wysokości 2250 zł brutto,
– okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się do stażu pracy.

Perspektywy po ukończeniu szkolenia:
– możliwość pełnoprawnego ubiegania się o powołanie do służby zawodowej w wybranej jednostce wojskowej (aktualne uposażenie szeregowego zawodowego – 2993 zł „na rękę”),
– wybrane dodatkowe uprawnienia w zawodowej służbie wojskowej (dodatkowe uposażenie roczne, tzw. trzynastka, gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny, stopniowy wzrost uposażenia z upływem lat służby, możliwość wyboru jednej z form zakwaterowania – w tym comiesięczne świadczenie mieszkaniowe zależne od miejsca pełnienia służby – garnizon Białystok – 660 zł „na rękę”).

Dodatkowe informacje na stronie https://wkubielskpodlaski.wp.mil.pl.

 

db

Powrót na początek strony