Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w Częstochowie

Szóstego marca 2017 r. w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

Głównym tematem obrad była rola powiatów w dostarczaniu usług publicznych oraz tworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju wobec dokonujących się zmian legislacyjnych. Dyskusja toczyła się także m.in. wokół reformy oświaty, służby zdrowia, funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, publicznego transportu zbiorowego czy zmian w ordynacji wyborczej.

W rozmowach wzięli udział przedstawiciele Rady Ministrów, posłowie, senatorowie, przewodniczący rad oraz starostowie, wśród nich starosta bielski, a także eksperci z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Powrót na początek strony