Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. postanowił o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który przypada 1 marca. Data to nieprzypadkowa, wiąże się bowiem z egzekucją siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepki, dokonanej w 1951 roku przez komunistycznych oprawców.

Ilustracja do artykułu 20170301_111916_HDR1.jpg

Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych pracownicy Starostwa Powiatowego
w Bielsku Podlaskim zapalili znicz pod pomnikiem Niepodległości Polski

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. postanowił o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który przypada 1 marca. Data to nieprzypadkowa, wiąże się bowiem z egzekucją siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepki, dokonanej w 1951 roku przez komunistycznych oprawców.

Na terenie obecnego powiatu bielskiego w latach 1944-1947 działało kilka ugrupowań niepodległościowych. Największą z nich niewątpliwie była Armia Krajowa, której strukturami na tym terenie dowodzili komendanci obwodu: por. Ludgard Minakowski „Kmicic”, a od stycznia 1945 r. por. Jan Trusiak „Korycki”. Szacuje się, że w szeregach AK walczyło tu ok. 2 tys. żołnierzy. Szczególną sławą w historii zbrojnego podziemia niepodległościowego zapisała się V Wileńska Brygada AK pod dowództwem mjra Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Dużą aktywność bojową prowadziły oddziały Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), liczące blisko 1000 żołnierzy. Działały one pod dowództwem oficerów „Tatara” i „Rekina”. Obecne były także inne mniejsze organizacje, takie jak Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW), Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) oraz Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN).

Liczne wystąpienia zbrojne oddziałów partyzanckich spowodowały nasilone represje. W roku 1944 z oddziałami podziemia zbrojnego w powiecie bielskim walczyły trzy bataliony Ludowego Wojska Polskiego, wspierane przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa i Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej. Za tym wszystkim stały także Komendantury Wojenne Armii Czerwonej i sowieckie oddziały NKWD. W roku 1945 na teren powiatu przybyły pododdziały 4. samodzielnego batalionu operacyjnego Wojsk Wewnętrznych, 9. i 11. pułków KBW oraz 1. Praskiego Pułku Piechoty, wsparte przez znaczne siły NKWD. Siły te pacyfikowały teren powiatu paląc gospodarstwa i wsie, dokonując aresztowań wśród ludności cywilnej sprzyjającej podziemiu niepodległościowemu, organizując obławy na oddziały partyzanckie.

Oddziały zbrojnego podziemia niepodległościowego działały na terenie powiatu bielskiego aż do 1952 r.

Aktualności

Powrót na początek strony