Nowa hala sportowa w Zespole Szkół nr 1

Tradycją Zespołu Szkół nr 1 w Bielsu Podlaskim im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego jest obchodzone w listopadzie święto szkoły. W bieżącym roku odbyło się ono 14 listopada i było połączone z uroczystym poświęceniem i otwarciem hali sportowej. Kapitalny remont obiektu sportowego był możliwy dzięki przychylności władz powiatowych.

Ilustracja do artykułu 130103-nowa_hala1.jpg

Uroczyste otwarcie hali sportowej

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu na czele ze starostą Sławomirem Jerzym Snarskim, naczelnika Wydziału Oświaty Anatola Grzegorza Tymińskiego, naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem Wojciecha Kolandryka-Sadowskiego i dyrektora ZS nr 1 Romualda Margańskiego, szkoła może cieszyć się nowym obiektem sportowym. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Dyrektor szkoły rozpoczynając uroczystość serdecznie powitał dostojnych gości: bp. Antoniego Pacyfika Dydycza, bp. Jerzego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, dziekana bielskiego ks. prał. Kazimierza Siekierko, ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka, proboszczów bielskich parafii obu wyznań, wicemarszałka województwa podlaskiego Walentego Koryckiego, starostę Snarskiego, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, dyrektorów szkół, zakładów pracy, przedstawicieli służb mundurowych, wykonawców budowy, przyjaciół szkoły, nauczycieli, rodziców i młodzież.

Głos zabrał starosta Snarski, zwracając uwagę na wszystkie inwestycje poczynione w szkole. Całkowita wartość remontu hali wyniosła około 3,3 mln złotych, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1,7 mln złotych. Ponadto, staraniem Powiatu Bielskiego, w latach 2008-2012 w ZS nr 1 wykonano prace w postaci budowy kompleksu boisk Orlik 2012, przebudowy łącznika z zapleczem sportowym i socjalnym, przebudowy dachu, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, termomodernizacji budynków oraz przebudowy hali sportowej. Łączny ich koszt wyniósł 4,5 mln złotych. Starosta życzył młodzieży satysfakcji i radości podczas korzystania z obiektu.

Następnie rozpoczął się ekumeniczny obrzęd modlitewny poświęcenia obiektu. Ks. prał. Zbigniew Karolak odczytał fragment pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Ceremonii towarzyszył śpiew chórów z udziałem ks. proboszcza płk. prałata Henryka Polaka i ks. mitrata Jana Barszczewskiego.

Biskup Antoni Dydycz i biskup Jerzy poświęcili odnowioną halę.

zdjęcie: Uczestnicy uroczystości

Stałym elementem święta szkoły jest uroczyste ślubowanie klas pierwszych na sztandar szkoły. W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 w ZS nr 1 są dwie klasy pierwsze technikum budowlanego, jedna klasa technikum samochodowego i dwie klasy zasadniczej szkoły zawodowej – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, klasa wielozawodowa z mechanikiem pojazdów samochodowych. Reprezentanci tych klas złożyli ślubowanie. Rotę przyrzeczenia za Krzysztofem Lenkiewiczem powtarzała społeczność pierwszoklasistów.

Biskup Dydycz przypominał czas historyczny związany z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, wybitnych Polaków, którzy wywalczyli upragnioną wolność na początku XX wieku. Zwrócił się do młodzieży, aby swoją nauką i pracą przyczyniła się do pielęgnowania demokracji i wolności. Na pamiątkę swojej wizyty podarował szkole Papieski Krzyż Drohiczyński.

Biskup Jerzy w swoim wystąpieniu nawiązał do słów roty ślubowania. Podkreślił jak wielką wartością w życiu młodych ludzie jest szkoła i nauka. Zwrócił też uwagę, że każdy młody człowiek winien pracować nad sobą i zawsze żyć zgodnie z sumieniem. W darze pozostawił szkole dyptych ikonowy jako dar od prawosławnego metropolity warszawskiego całej Polski Sawy.

zdjęcie: Laureatom VI Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej nagrody wręczył starosta Sławomir Jerzy Snarski

Laureatom VI Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej nagrody wręczył starosta Sławomir Jerzy Snarski

W wystąpieniach gości szczególnie zwrócono uwagę na wypowiedź wójta gminy Rudka Andrzeja Anusiewicza, który był uczniem tej szkoły i ze wzruszeniem wspominał czas nauki. Raisa Rajecka – wójt gminy Bielsk Podlaski – również wspominała szkolne czasy i swoją grę w piłkę siatkową.

W tym roku odbył się w szkole kolejny, VI Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej pod patronatem starosty. Laureatom konkursu wręczono nagrody.

zdjęcie: Odnowiona hala

Odnowiona hala

Święto szkoły zakończył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klas pierwszych. Uroczystość szkolna odbyła się dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji ZS nr 1 – Romualda Margańskiego i Haliny Bernaśkiewicz – wychowawców klas pierwszych, nauczycieli, pracowników administracji oraz uczniów.

Powrót na początek strony