Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Osiem gabinetów diagnostycznych i dwie sale (konferencyjna i integracji sensorycznej) składa się na obecne lokum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu 20191211_130812.jpg

uroczystość otwarcia poradni

Jedenastego grudnia br. uroczyście otwarto nową siedzibę placówki, mieszczącą się obecnie w budynku dawnego Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta przy ul. Widowskiej. Honory gospodarza pełniła dyrektor Poradni Barbara Szpalerska.

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

– Kiedy jako Zarząd Powiatu słyszeliśmy od pani dyrektor, że potrzebuje nowego obiektu i wsparcia, by uzyskać nowe możliwości działania placówki, być może także o charakterze poradni specjalistycznej, to nie mieliśmy wątpliwości, że takiego wsparcia warto udzielić – mówił do uczestników wydarzenia starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski. – Przekonało nas jej zaangażowanie, gdyż możemy zapewnić warunki materialne, ale to ludzie ze swymi ambicjami i przemyśleniami muszą być samodzielni i twórczy. Muszą budować swój świat, podejmować decyzje i ponosić odpowiedzialność, aby pokazać, że są trochę lepsi i mogą osiągać coraz więcej.

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

Bielska poradnia powstała w 1965 roku. Do dziś zmieniali się jej dyrektorzy, nazwy i siedziby. Dyrektorami kolejno byli: Zygmunt Kałużny (do 1972 roku), Zofia Szengolec (1972-1984), Irena Noskowicz (1984-1985), Walentyna Zinkiewicz (1985-2002). Od 2002 roku dyrektorem pozostaje Barbara Szpalerska. Siedziba placówki mieściła się w budynku u zbiegu ulic Kościuszki i 3 Maja, w budynku byłej bursy szkolnej i ostatnio w budynku powiatu przy ul. 3 Maja 17. Początkowo nosiła nazwę Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej, od listopada 1975 r. zmieniono ją na Poradnię Wychowawczo-Zawodową. W 1993 roku ostatecznie przybrała nazwę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim. Obecnie z jej pomocy korzysta ponad 300 osób.

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

– Nowa siedziba Poradni daje nam możliwość organizowania spotkań sieci wsparcia i samokształcenia, spotkań z rodzicami, z młodzieżą, szkoleń nauczycieli i dyrektorów – podkreślała zalety obecnej lokalizacji pedagog i logopeda Maria Marciniak-Kraśko. – Dysponujemy bowiem większą ilością gabinetów dydaktycznych, terapeutycznych oraz salą konferencyjną. Jak poinformowała, w planach jest przekształcenie Poradni w ośrodek specjalistyczny, zajmujący się diagnostyką i terapią dzieci z zespołem Aspergera, niedosłyszących i niedowidzących. Najważniejszy wymóg ku temu, czyli posiadanie wyspecjalizowanej kadry, został już spełniony.

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

Pomieszczenia poradni zostały poświęcone przez kapłanów – dziekana bielskiego ks. Leoncjusza Tofiluka oraz ks. Radosława Wiechnika, wikariusza bielskiej parafii Matki Bożej z Góry Karmel. Uroczystość zgromadziła wielu gości, wśród których obok starosty Snarskiego obecni byli także wicestarosta Piotr Bożko, przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Andrzej Leszczyński, członek Zarządu Powiatu Zbigniew Jan Szpakowski, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty Dorota Zimnoch, burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski, wójtowie gmin, dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych z innych powiatów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu oraz pracownicy bielskiej placówki.

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

Starosta podziękował dyrektor Szpalerskiej za efektywną działalność, podkreślając zaangażowanie i chęć pracy zarówno jej samej, jak i podległych pracowników. Podziękowania i życzenia na jej ręce złożyli także inni uczestnicy wydarzenia, m.in. Dorota Zimnoch z Kuratorium, burmistrz Bielska, ks. dziekan Tofiluk. Rewanżując się gościom, dyrektor Szpalerska wyraziła wdzięczność wszystkim osobom i instytucjom wspierającym Poradnię w jej działalności oraz pozyskaniu i wyposażeniu nowej siedziby. – Cały czas czuliśmy to wsparcie ze strony Zarządu Powiatu, a szczególnie panów starostów – mówiła dyrektor. Podziękowania skierowała również do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim Leszka Aleksiejuka, którego pracownicy pomogli przy przenoszeniu się ze starej siedziby i zagospodarowaniu nowych pomieszczeń. Pomoc ta była bardzo ważna, gdyż wśród personelu jednostki nie było wówczas zatrudnionego mężczyzny.

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

Uroczyste otwarcie nowej siedziby zakończył pracujący już jedyny wśród pracowników mężczyzna – Hubert Sutkowski. Jako podsumowanie działalności i niejako motto Poradni odczytał on przypowieść o piekle, w którym przy kotle z gulaszem głodowały osoby zaopatrzone w nienaturalnie długie łyżki, uniemożliwiające im sięgniecie do kotła po pokarm. Identyczna sytuacja panowała w niebie, ale tam ludzie byli najedzeni i szczęśliwi, gdyż nauczyli się karmić jeden drugiego.

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

uroczystość otwarcia poradni

 

pd

Powrót na początek strony