Nowe fundusze unijne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w 2019 roku realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Ponad 1,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na pomoc osobom bezrobotnym i pracodawcom tworzącym miejsca pracy.

Ilustracja do artykułu urząd pracy - logo.png

Klienci, którzy nie ukończyli 30. roku życia, mogą skorzystać ze staży, szkoleń, prac interwencyjnych dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Możliwe jest także uzyskanie wsparcia finansowego w ramach bonu na zasiedlenie (w przypadku planowanego zatrudnienia w miejscowości odległej o co najmniej 80 km od miejsca zamieszkania).

Osoby po 30. roku życia także uzyskają pomoc w formie: staży, dotacji na założenie własnej firmy, prac interwencyjnych oraz zatrudnienia w ramach dofinasowanego przez urząd stanowiska pracy.

W pierwszej kolejności wsparcie udzielane jest bezrobotnym znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Należą do nich osoby długotrwale bezrobotne, po 50. roku życia, osoby niepełnosprawne oraz klienci o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Wszystkie formy pomocy cieszą się dużym zainteresowaniem. Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych programów dostępne są (zarówno dla pracodawców jak i dla osób bezrobotnych) w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

pup

Powrót na początek strony