Nowy rok szkolny z ograniczeniami

Rok szkolny 2020/2021 wystartował z ograniczeniami spowodowanymi przez zagrożenie koronawirusem Sars-CoV-2. W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bielski nie odbyły się – z jednym wyjątkiem – uroczyste akademie inaugurujące początek nauki.

Ilustracja do artykułu nowy rok 1.jpg

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza

Ten wyjątek to II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, gdzie dyrekcja zdecydowała się na spotkania dyrektora, nauczycieli i uczniów w ramach trzech grup, bez udziału osób z zewnątrz.

We wszystkich szkołach odbyły się natomiast spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami o ustalonych różnych godzinach, aby wykluczyć możliwość kontaktu większych grup osób. Podczas tych spotkań informowano uczniów o zasadach funkcjonowania szkół w okresie epidemii COVID-19.

Jedyną szkołą, w której podczas inauguracji nowego roku szkolnego zezwolono na obecność rodziców, był Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.

Zasady bezpieczeństwa w okresie epidemii zostały określone 10 sierpnia br. na spotkaniu dyrektorów szkół ze starostą bielskim i powiatowym inspektorem sanitarnym. Wśród najważniejszych ustaleń znalazły się takie nakazy i zakazy, jak: wyłączenie z zajęć uczniów z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, ustalenie zróżnicowanych godzin zajęć w celu zmniejszenia zagęszczenia uczniów, wyposażenie wejść i sali w płyny dezynfekcyjne, ograniczenie przemieszczania się uczniów podczas przerw, dezynfekcja pomieszczeń, prowadzenie wszystkich zajęć dla danej klasy w jednej sali. Na podstawie tych zasad szkoły opracowały własne wewnętrzne regulaminy regulujące procedury bezpieczeństwa obowiązujące w czasie epidemii.

Spotkanie uczniów Zespołu Szkół nr 1

Spotkanie uczniów z wychowawcą jednej z klas Zespołu Szkół nr 1

W roku szkolnym 2020/2021 w ponadpodstawowych szkołach powiatowych naukę podjęło łącznie 1532 uczniów. Trzystu trzydziestu dwóch z nich będzie uczęszczało do klas pierwszych. W liceach ogólnokształcących uczy się obecnie 600 uczniów, w technikach – 696, w branżowej szkole I stopnia w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim – 140. Dziewięćdziesięciu sześciu uczniów uczęszcza do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

 

pd, fot. II LO, ZS nr 1

Powrót na początek strony