Obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

Dwudziestego siódmego września świętujemy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji na budynkach Starostwa zawisły flagi.

W 1998 r. Sejm RP ustanowił Dzień Polskiego Państwa Podziemnego na pamiątkę powołania tej polityczno-wojskowej organizacji w 1939 r., podkreślając w uchwale, że było ono „fenomenem w dziejach nie tylko II wojny światowej”. Była to bowiem ogromna struktura konspiracyjna, podlegająca rządowi RP na uchodźstwie, budowana w warunkach podwójnej okupacji. Polskie Państwo Podziemne z okresu II wojny światowej (1939 -1945) składało się z trzech zasadniczych członów: Delegatura Rządu RP na Kraj (administracja), Związek Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (Siły Zbrojne w kraju), Polityczny Komitet Porozumiewawczy – Rada Jedności Narodowej (zalążek podziemnego parlamentu).

W historii Polski Państwo Podziemne funkcjonowało również w okresie powstania styczniowego (1863-1864).

Powrót na początek strony