Odznaka dla starosty od Związku Kombatantów

Podczas VI sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim 24 czerwca br. starosta Sławomir Jerzy Snarski otrzymał odznakę za zasługi nadaną przez prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Ryszarda Sobierajskiego.

Ilustracja do artykułu 150624-odznaka1.jpg

Medal wręczył kpt. Zdzisław Tabor, przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Białymstoku oraz wiceprezesi Ryszard Kowalczuk i Józef Capiga. Towarzyszył im przewodniczący Koła Bielskiego Czesław Murawski.

zdjęcie: Odznaka dla starosty od Związku Kombatantów

Medal nadano staroście bielskiemu w uznaniu zasług dla kultywowania pamięci o walce i niepodległości oraz pomoc i codzienną współpracę dla dobra całej kombatanckiej społeczności.

zdjęcie: Odznaka dla starosty od Związku Kombatantów

Powrót na początek strony